varlık

Varlık Barışı’nda süre uzatıldı

Sektörden Haberler 02.12.2018 11:11

Son tarihi 30 Kasım olan Varlık Barışı uygulaması, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 6 ay uzatıldı.

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren Varlık Barışı uygulaması 6 ay uzatıldı. Daha önce son tarih 30 Kasım'dı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Karara göre; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ilgili hükümler çerçevesinde Türkiye'deki bankalara ya da aracı kuruma bildiren kişiler, söz konusu varlıkları 31 Mayıs 2019'a kadar serbestçe tasarruf edebilecek.