kentsel-tasarim-projeleri

Kentsel tasarım projelerinin geleceği belli oluyor!

Kentsel dönüşüm Uğurcan Tokay 08.12.2014
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel tasarım projelerinin geleceğini 9 Aralık'taki organizasyonda masaya yatıracak
Hızla devam eden kentsel dönüşüm projesi birçok bölgenin çehresini değiştiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'da kentsel tasarım projelerinin önemini düzenleyeceği çalıştayda ele alacak. İşte bakanlığın bildirisi;

Kentsel tasarım ve kent ilişkisi içinde öne çıkan kavramlardan biri, Kent kimliği kavramıdır. Bugün içinde olunan hızlı yapılaşma ve dönüşüm, kent kimliklerinin bozulmasına neden olmakta; tarih ve kültürün izlerini temsil eden mahalle, sokak, imge değeri olan doğal çevre ve özgün yapılar yanlış uygulamalar nedeni ile kaybolmaktadır. Planlama ve kentsel tasarım, sadece yapı ve altyapı ölçeğinde teknik bir tasarım süreci olarak görülmemeli, kültürel, sosyal, ekonomik, politik ve ideolojik boyutları içinde bütünleşik bir kavram olarak değerlendirilmelidir.

Planlama ve tasarım süreçlerinin, günümüz planlama pratiğinde yer alan uygulama imar planları anlayışı ve dili ile gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, uygulama ölçeğinde hazırlanan imar planları ve bunlarla birlikte, kentsel tasarım projeleri de mutlaka yapılmalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Ağustos ayında çıkardığı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile bu planlama sürecine koruma, imar ve tasarım kavramları bir bütün oluşturacak yasal altyapı tamamlanmıştır.

Artık kentlerimizin imarında özellikle kentsel tasarım projeleri önemli bir aşama olacaktır. Şöyle ki; kentsel tasarım projeleri ile üçüncü boyutun da dikkate alındığı; kimlikli; çevreye duyarlı; engelsiz, yaşam kalitesi, enerji verimliliği, estetik ve görsel değeri yüksek kentler, mahalleler oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla Bakanlığımız, nitelikli kentsel tasarım projelerinin elde edilme yöntemleri ile nitelikli kentsel yaşam çevrelerinin oluşturulabilmesi için kentsel mekân ve yapı projelerinin elde edilmesi, katılımcı proje geliştirme süreçleri gibi mekanizmaların uygulanması, bu amaçla merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak araştırma geliştirme çalışmalarını yürütmektedir.

Kentsel tasarım projeleri ile bölgenin gelecekteki hali de öngörülebilir olur ve potansiyel problemlerin tasarım aşamasında tespit edilip çözüm yollarının geliştirilmesi sağlanabilir. Bu bağlamda tasarım projeleri, sadece kentlerin imarında değil koruma alanlarında ve özellikle kentsel dönüşüm alanlarında uygulama süreçlerinde çok önemli kolaylıklar sağlayacaktır.

Bu bağlamda sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, ülkemizdeki Kentsel Tasarım projelerinin hazırlanması, değerlendirmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmesine yönelik Kentsel tasarım konusunda uzman üniversitelerimizin peyzaj, mimarlık ve şehir bölge planlama alanlarında görev yapan akademisyenlerin görüş ve önerilerinin  alınacağı 09.12.1014 tarihli çalıştay düzenlenecektir.

kentsel-tasarim-projeleri cevre-ve-sehircilik-bakanligi kentsel-donusum