Büyükçeknece Sosyal Tesis ihalesi

Büyükçekmece Sosyal Tesisleri için ihale düzenleniyor

İhale Emine Pile 27.07.2016
Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Büyükçekmece Fatih Mahallesi’nde yer alan taşınmaz üzerindeki binayı ihale edecek.
Büyükçekmece'de mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesi'ne ait olan 1310 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki bina, kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkıyor. Hâlihazırda mevcut bulunan binanın, Büyükçekmece Sosyal Tesisleri olarak faaliyete geçebilmesi için gerçekleştirilecek olan yapım, onarım, tadilat ve tamirat ihalesi 9 Ağustos 2016 günü saat 10.00'da Büyükçekmece Belediyesi'nde yapılacak. 

Yapım bedeli 4.9 milyon lira olacak

Söz konusu “Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 1310 parsel üzerinde bulunan hâlihazırda mevcut bulunan binanın, Büyükçekmece Sosyal Tesisleri olarak faaliyete geçebilmesi için yapım, onarım, tadilat ve tamirat işlerinin Yüklenici tarafından karşılanması suretiyle şartname eki yerleşim planında gösterilen kısımların İdarece kullanılması ve diğer kısımların da kiracı sıfatı ile 15 yıl süreyle irtifak ve intifa hakkı bedeli ödemek suretiyle işletilmesi” işi kapsamında tahmini yapım bedeli 4 milyon 903 bin 809 lira olacak. 

Aylık intifa hakkı bedeli 10 bin lira olan işin yapım işi geçici teminatı 147 bin 114 lira olurken intifa hakkı geçici teminat bedeli ise 3 bin 600 lira olacak. 

Ayrıntılar için tıklayınız!

Büyükçeknece Sosyal Tesis ihalesi