Hanehalkı İşgücü İstatistikleri

İşsizlik oranı gittikçe artıyor!

Genel Emine Pile 16.02.2015
TÜİK’in açıkladığı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri ile bu yıl işsizlik oranının yüzde 10,7’ye ulaştığı belirtildi.
Türkiye'de yeni sektörlerin doğması, istihdam konusunda vatandaşı ümitlendirse de her geçen gün artan işsizlik oranları korkutuyor. Hatta her gelen yıl geçmiş yılı aratıyor. Nitekim TÜİK'in istatistikleri de bunu gözler önüne seriyor. 

İstatistiklere göre Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre 0,3 artarak yüzde 10,7'ye yükseldi. İşsiz sayısı aynı dönemde 3 milyon 43 binden 3 milyon 96 bin kişiye çıktı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı kasımda 3 milyon 96 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,7, kadınlarda yüzde 13 olarak hesaplandı. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 19,9 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 10,9 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 180 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 20 milyon 694 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin yüzde 20'si tarım, yüzde 20,4'ü sanayi, yüzde 7,6'sı inşaat, yüzde 52'si hizmetler sektöründe yer aldı.

Türkiye genelinde kasım ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri şöyle:
                                                                         Toplam    Erkek    Kadın
15 ve daha yukarı yaştakiler
Nüfus (bin/kişi)                                                57.326    28.311    29.015
İşgücü (bin kişi)                                               28.970    20.114    8.856
İstihdam (bin kişi)                                            25.874    18.168    7.705
Tarım                                                                 5.180    2.812    2.368
Tarım dışı                                                          20.694    15.357    5.337
İşsiz (bin kişi)                                                        3.096    1.946    1.151
İşgücüne dahil olmayanlar (bin kişi)                     28.356    8.197    20.159
İşgücüne katılma oranı (yüzde)                                50,5    71    30,5
İstihdam oranı (yüzde)                                             45,1    64,2    26,6
İşsizlik oranı (yüzde)                                                10,7    9,7    13
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)                               12,7    10,9    17,5
15-64 yaş grubu
İşgücüne katılma oranı (yüzde)                               55,2    76,3    33,9
İstihdam (bin kişi)                                                    49,1    68,8    29,4
İşsizlik oranı (yüzde)                                                10,9    9,8    13,3
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde)                              12,8    10,9    17,5
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik                            19,9    18,1    23,2

İş gücüne katılma oranı

İstatistiklerine göre, iş gücü nüfusu 28 milyon 970 bin kişi, iş gücüne katılma oranı yüzde 50,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71, kadınlarda ise yüzde 30,5 oldu.

AA

TÜİK işsizlik oranları Hanehalkı İşgücü İstatistikleri