ısı yalıtımı

Dış cephe yaptırırken nelere dikkat etmeli?

Genel Emine Pile 18.07.2017
İzocam Genel Müdürü Levent Gökçe, binalarda kullanılan dış cephe malzemeleri ile ilgili bilgiler verdi ve yalıtım yaptıracakları uyardı.
Binalarda ısınma ve serinleme için ihtiyaç duyulan enerjinin azaltılması, verimliliğin artırılması ve konforlu yaşam alanları oluşturulması için gerekli tedbirlerin başında ısı yalıtımı geliyor. Ancak ısı yalıtımı yangına karşı da koruyor.

Yangın yalıtımında yanmaz (A sınıfı) ve ısı geçişine yüksek direnç gösteren camyünü (beyaz), taş yünü, alçı levhalar, perlit, vermükülit vb. özel malzemeler; yapının duvarlarına, tavanlarına, döşemelerine ve hava kanallarına sabitlenir. Tesisatların duvarları, döşemeleri ve tavanları deldiği yerlerde ısı ile genleşen özel mastikler kullanılarak alev ve dumanın yayılmasına karsı önlem alınır. Yangından kaçış amacı ile kullanılan koridorlarda özel kapı ve cam fitilleri kullanılır. 

Peki geçtiğimiz aylarda Londra Grenfell binasında yaşanan yangın faciasını düşündüğümüzde, binanın yalıtımında ihmal edilen konu ne idi? İzocam Genel Müdürü Levent Gökçe, bize merak edilenleri anlattı ve yalıtım yaptıracakların dikkat etmesi gerekenleri söyledi.

LONDRA YANGININ BEDELİ ÇOK AĞIR OLDU 

Yangın olayının yaşandığı Londra Grenfell binasında kullanılan cephe uygulamasında Poliizosiyanurat' (PIR) köpük levha kullanıldığını belirten Levent Gökçe;

"Londra Grenfell binasında giydirme cephe uygulaması bulunmaktadır. Binanın cephe kaplaması polietilen dolgulu kompozit panelden oluşmaktadır. Bu cephe kaplamasının arkasında duvar yüzeyinde ise ısı yalıtım malzemesi olan ‘Poliizosiyanurat' (PIR) köpük levha kullanılmıştır. 2012'de İstanbul'daki Polat Tower yangınına oldukça benzediğini de söyleyebiliriz. Çünkü kullanılan cephe kaplamaları her iki olayda da yanıcı ve birbirine benzer maddelerden oluşmaktadır. 

Ancak Grenfell yangınına baktığımız zaman, duvar yüzeyinde yandığında zehirli gaz açığa çıkaran PIR köpük kullanılırken; Polat Tower'da kullanılan dış cephe kaplama malzemesi arkasında ısı yalıtım malzemesi taşyünü olmuştur. 

Yanmaz özellik barındıran taşyünü, yangın sırasında da duman ve zehirleyici gaz çıkarmayan, yangına ve yayılımına katkı sağlamayan bir malzemedir. Polat Tower olayında can kaybı yaşanmazken ve yangın yayılımı yanmaz ısı yalıtım malzemesi ile önlenmişken, can kaybı yaşanan Londra yangının bedeli çok daha ağır oldu" dedi. 

GİYDİRME CEPHELERDE KULLANILAN MALZEME YANMAZ OLMALI 

Isı yalıtım malzemelerinde taşyünü ve camyünü kullanımının önemine değinen Gökçe "Giydirme cephelerde kullanılan tüm malzemeler yanmaz olmalıdır. Türkiye'de üretilen ısı yalıtım malzemelerinden sadece mineral yün ürünler yani taşyünü ve camyünü, bu tür uygulamalarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılabilir. 

Mantolama uygulamalarında kullanılacak cephe kaplamaları ve yalıtım malzemeleri ise binanın tipine ve yüksekliğine bağlı olarak değişebilir. 28,5 metrenin altında olan ve “normal binalar” olarak nitelendirdiğimiz yapılarda dış cepheler en az “zor alevlenen” yani “C” sınıfı olabilir. 

Bu binalarda EPS,  XPS gibi köpüklerin kullanımına müsaade edilebilir. Yüksek binalarda, yani yüksekliği 28.5 metre ve üzeri olan binalarda ise, dış cepheler en az “zor yanıcı” yani “A2” sınıfı olmalıdır. Bu binalarda ısı yalıtım malzemesi olarak camyünü ve taşyünü kesin kullanılmaldır" açıklamasında bulundu. 

Yangın yönetmeliğine göre binalarda hangi maddeler yasak? 

"Giydirme cepheli binalarda plastik köpük esaslı hiçbir ısı yalıtım malzemesi kullanılamaz. Bu uygulamalarda ısı yalıtımı amacıyla sadece camyünü ve taşyünü ürünler kullanılabilir. 

Sıvalı Dış Cephe Isı Yalıtımı (Mantolama) uygulamalarında ise yüksekliği 28.5 metreye kadar olan “normal binalarda” normal alev alan sınıfta yani en az E sınıfı EPS, XPS ve benzeri köpükler kullanılması müsaade edilir. Ancak “normal binaların” 2 kattan yüksek olanlarında pencere vs. korumasız boşlukların yan kenarlarında en az 15 cm, üst kenarlarında ise en az 30 cm yanmaz malzemeden yangın bariyeri kullanılması mutlaka gerekir. Bu bariyerler camyünü veya taşyünü malzemeden olabilir." 

Dış cephe yaptırırken bunlara dikkat!

“Dış cephe uygulamalarında Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun malzemeler seçilmelidir. Yangın güvenliği için sıvalı dış cephe ısı yalıtım sistemi uygulamalarında A1 sınıfı hiç yanmaz “taşyünü” ve “camyünü” kullanımına dikkat edilmesi gerekir. Yüksek binadan daha alçak binalarda plastik esaslı yalıtım malzemelerinin kullanılması durumunda ise yangın bariyerlerinin uygulanıp uygulanmadığı sorgulanmalıdır. Yüksek binalarda kat aralarında yanmaz olarak sınıflandırılan A sınıfı malzemelerin kullanıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir. Yüksek sıcaklığa dayanıklı olan camyünü ve taşyünü yalıtım malzemelerinin yangın yalıtımında yüksek korunum sağladığı unutulmamalıdır. 

Can ve mal güvenliği için yüksek binalarda, giydirme cepheli yapılarda köpük esaslı ısı yalıtım malzemeleri kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır.”

izocam levent gökçe ısı yalıtımı yangın yalıtımı londra yangını