yeni tren garı projesi

Bu garlar, havalimanlarını kıskandıracak!

Genel Ayşe Özlem Kuruca 23.02.2015
Sadece bekleme salonu ve bilet satış yerinden ibaret olan Tren Garı anlayışı değişiyor.
Son yıllarda sayıları hızla artan Yüksek Hızlı Tren(YHT) hatlarına paralel olarak yeni bir anlayışla Yüksek Hızlı Tren Garları inşasına başlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ikisi Ankara'da, diğeri Konya'da olmak üzere toplamda üç YHT garı inşa edecek. 

YHT Garları, başta alışveriş olmak üzere birçok imkânı bünyesinde barındıran havalimanlarını, sunacağı hizmetlerle adeta geride bırakacak. 

İşte demiryolunda yeni bir dönemin kapısını aralayacak olan projelerin detayları;

İçinde otel de olacak

Ankara YHT Garı, uluslararası standartlar dikkate alınarak ve diğer ülkelerdeki yüksek hızlı tren garlarının yapısı, düzeni, kullanım ve işletme şekilleri incelenerek projelendirildi.

Ankara Gar ve çevresini başkent için cazibe merkezi haline dönüştürmeyi hedefleyen proje, günümüz teknolojisi ve mimari anlayışının yanında hız ve dinamizmi simgeleyecek ve sektörün yeni vizyonunu temsil edecek şekilde tasarlandı. Gar ‘Uzay Üssü' görünümüyle de dikkat çekecek.

178 bin metrekare inşaat alanı ve 32 bin metrekare yapı izdüşüm alanına sahip YHT garda otel, alışveriş merkezi, restoranlar, kapalı ve açık otoparklar, metro ve banliyö bağlantısı olacak.

Demiryollarında ilk defa uygulanan Yap-İşlet-Devret modeliyle ihalesi gerçekleştirilen ve 30 Mayıs 2014 tarihinde yer teslimi yapılarak yapımına başlanılan Ankara YHT Garı'nın 2016 yılında işletmeye açılması planlanıyor. Yeni garda, aynı anda 12 YHT setinin bulunabileceği 420 metre uzunluğunda 6 adet hat yapılacak.

Konya'ya ikinci gar

Konya mevcut tren garının, YHT seferlerine hazırlık amacı ile bakım ve onarımı yapılmıştı. Ancak mevcut gara ulaşım sınırlı ve garın kent merkezi ile entegrasyonu zayıf olması nedeniyle yeni bir gara ihtiyaç duyuldu. 

Başta Ankara-Konya Hattı olmak üzere, Konya-İstanbul hattının açılmasının ardından mevcut gar yolcu kapasitesini karşılamakta yetersiz kalacak. Bu nedenle Konya Buğdaypazarı Mevkiine yeni bir gar yapılması öngörüldü.

Böylece, Ankara YHT Gardan sonra Konya YHT Garın hayata geçirilmesi düşünüldü ve uygulama projeleri bitirildi.
Yine Ankara YHT Garında olduğu gibi burada da alışveriş merkezi, restoranlar, kapalı ve açık otoparklar yer alacak. 

Üç yapı içinde barındıracak

Ankara Etimesgut YHT Gar Kompleksi 157,7 hektarlık alanda kurulacak ve kompleksin içerisinde YHT Batı Garı, Yüksek Hızlı Tren Ana Bakım Deposu ve Batı Terminali ile YHT Eğitim Tesisleri bulunacak.

Demiryollarının 2023 yılı hedefleri doğrultusunda, Türkiye'nin YHT İşletmecilik ağının ağırlık merkezini Ankara oluşturacak. Bu nedenle YHT Bakım ağının ana merkezi de Ankara olarak belirlendi. Ankara Ana Bakım Tesisinin yapımı devam ediyor.

Bakım tesisinin konumu belirlenirken; mevcut kalkış-varış gara yakınlığı, demiryolu hattı kenarında olması, boş ve düz veya az engebeli bir arazi olması, kamulaştırma maliyetlerinin düşüklüğü, imar planına uygunluk ve ulaşılabilirlik etkenleri göz önünde bulunduruldu.

YHT hatlarında kullanılacak YHT setlerinin planlı bakım ve gare ihtiyacının 46 bin 568 metrekare kapalı alan gerektirmesi, yüksek hızlı tren işletmeciliğinde kalifiye personel yetiştirilmesi için eğitim tesis ihtiyacı, Yolcu sayısının artması nedeniyle oluşan yeni gar ihtiyacı için Etimesgut/Ankara'da YHT Gar Kompleksinin kurulması kararlaştırıldı.

Çevre dostu olacak

Etimesgut'ta kurulacak ana YHT bakım kompleksinde;

• Bakım işlerinde havaya herhangi bir gaz salınmayacak ve toprak ile suyu kirletecek herhangi bir kimyasal madde kullanılmayacak.

• Bakım işlemleri sırasında oluşabilecek yağ gibi atıklara yönelik olarak, Bakım Tesisinde biyolojik ve kimyasal arıtma ünitesi yer alacak.

• Tren Yıkama Binası ayrıca bir biyolojik arıtma ünitesine sahip olacak ve atık suyun yüzde 90 oranında geri kazanımı sağlanacak.

• Arıtma ünitelerinde biriken yağ atıkları özel bir haznede depolanıp, bertaraf edilecek.

• Tüm tesisteki demiryolu altyapısının elektrikli olması nedeniyle tren manevraları gürültü olmayacak.

Söz konusu yerde Ana bakım deposunun kurulmasının yanında, ayrıca Yeni YHT Batı Garı da kurulacak. Yeni inşa edilecek gar ile batı yönünde hızlı tren duruşlarının Sincan yerine bu yeni garda yapılması planlandı.

Batı YHT Garı, karayolundan kısa sürede erişim sağlanabilmesi için Ayaş Yolu, Ankara Çevre Yolu ve İstasyon caddesi ortasında kalan YHT Gar Kompleksi içerisinde olacak şekilde projelendirildi ve Başkent Ray banliyö sistemiyle entegre edildi.

yeni tren garları Ankara YHT Garı Konya YHT Gar projesi