inşaat demiri

Bakanlıktan altyapı projelerine büyük destek!

Genel Uğurcan Tokay 16.09.2015
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 28.6 milyon liralık bütçeyi, altyapı projelerine ayırdı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, altyapı projelerine 28.630.800,00 TL destek sağlayacak. Bakanlık, sağlıklı bir çevre ve güçlü bir altyapı için yerel yönetimlere destek vermeye devam ediyor.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmalar yürütülüyor. Bakanlık, bu kapsamda atıksu arıtma tesisleri ve diğer çevresel altyapı çalışmaları için yerel yönetimlere teknik ve finansman desteği veriyor.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası arasında 08 Ağustos 2014 tarihinde nüfusu 200.000'in altında olan yerel yönetimlerin ihtiyacı olan içmesuyu, atıksu, derin deniz deşarjı,  katı atık, yağmur suyu tesisleri ile ilgili her türlü proje, analiz ve/veya fizibilite çalışmalarının hazırlanması için yürütülecek proje işlerini kapsayan Protokol imzalanarak yürürlüğe girdi.
 
Yerel yönetimler tarafından yoğun bir şekilde talep gören bu protokolle Belediyelerin altyapı projelerinin çok hızlı ve kısa sürede bitirilmesi ve ardından inşaat sürecine geçilmesi planlanıyor.
 
Protokol kapsamında bugüne kadar; 128 adet kanalizasyon şebeke (Toplam mecra uzunluğu 9.333 km), 10 adet yağmursuyu şebeke (Toplam mecra uzunluğu 284 km), 77 adet atıksu arıtma tesisi (Toplam nüfus 1.103.773 kişi), 4 adet derin deniz deşarjı tesisi (Toplam nüfus 55.773 kişi), 3 adet katı atık tesisi (Toplam nüfus 70.245 kişi) ve 3 adet diğer altyapı projeleri olmak üzere toplam 225 altyapı projesi için 28.630.800,00 TL kaynak ayrıldı.
 
Ülkemizde, çevreyi koruma amaçlı yapılan çalışmalar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen maddi ve teknik destekler sonucunda, son yıllarda kanalizasyon şebekesi ve atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye sayısında ve bu hizmetin verildiği nüfusta önemli artışlar oldu.

Altyapı projeleri Çevre ve şehircilik bakanlığı altyapı projeleri