ev resmi üzerinde tapu görseli

‘Aile konutu' şerhine yeni düzenleme

Genel İrfan Sisli 08.01.2016
Yargıtayın getirdiği yeni düzenleme ile tapuda şerh yoksa bile eşlerden biri, ‘burası aile konutuydu’ itirazıyla satışı iptal ettirebilecek.
Türk Medeni Kanunu, 2002 başında değişirken yasada, özellikle kadınları korumaya yönelik bir düzenleme yer aldı. Buna göre evin mülkiyet hakkını üzerinde bulunduran eşin evi satması durumunda eşi ve aile bireylerinin mağdur olmamaları için "aile konutu" kuralı getirildi. Evin mülkiyeti üzerinde bulunmayan eş tapuya giderek evin aile konutu olduğunu bildiriyordu. Böylelikle mülkiyeti üzerinde bulunduran eş, diğerinin iznini almadan satışı yapamıyordu. Yargıtay da bu kurala dayanarak şimdiye kadar "eğer satış sırasında tapuda aile konutu şerhi yoksa satılan evin aile konutu olduğunun sonradan iddia edilemeyeceği" yönünde kararlar veriyordu.

GERÇEKLEŞMİŞ SATIŞLARI DA ETKİLEYECEK

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, konutu satın alan kişiyi ayrıca "diğer eşin açık rızası var mı" diye araştırma yapmaktan kurtaran ve iyi niyetli alıcıyı koruyan bu içtihadını değiştirdi. Karar, alım-satım süreci tamamlanmış, yeni sahibinin oturmakta olduğu evler için de geçerli olabilecek. Diğer eş evin aile konutu olduğunu ileri sürer ve bunu elektrik, su faturası, eski ikâmetgah gibi belgelerle ispatlarsa gerçekleşmiş olan satışlar tartışmalı hale gelecek. Karar emlak alım-satımındaki alışkanlıkları da değiştirecek.

aile konutu tapu şerhi