Abdülfettâh-i Bağdadi el-Akri Hazretleri

Abdülfettâh-i Bağdadi el-Akri Hazretlerinin hikayesi!

Genel Zeynep Karabağ 27.06.2016
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretlerinin öğrencisi olan Abdülfettâh-i Bağdadi el-Akri Hazretlerinin Türbesi, Üsküdar'da bulunuyor.
Fuzul Ev sponsorluğunda Ramazan Özel programlarına devam eden Emlaktasondakika.com ekibinin bugünkü adresi Abdülfettâh-i Bağdadi el-Akri Hazretlerini türbesi...

İstanbul'daki 3 büyük evliyadan birisi olan Abdülfettâh-i Bağdadi el-Akri Hazretleri, 1778 yılında dünyaya geldi. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretlerinin üstün talebelerinden olan Abdülfettâh-i Bağdadi el-Akri Hazretlerinin türbesi her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. 

İşte büyük evliye Abdülfettâh-i Bağdadi el-Akri Hazretleri'nin hikayesi

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri, Abdülfettâh-ı Bağdadî el-Akrî Hazretlerini İstanbul'daki zamanın sultanına 2 defa gönderdi. Abdülfettâh-ı Bağdâdî el-Akrî Hazretleri, bu yolculukların ikisinde de yaya gidip geldi. 

Hem Memleketinde hem seferde Mevlânâ Hâlid Hazretlerinden hiç ayrılmazdı. Hocasının evine girer-çıkar, hizmetini ve işlerini görürdü. Hilâfet-i mutlaka ile şereflendi. Şeyh Abdülfettâh-ı Bağdadî el-Akrî vefat edince, onun yerine geçti.

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî'nin ilminin derinliği, evliyâlığının üstünlüğü, dünyânın her tarafına yayılmıştı. Her yerden akın akın talebeler, akın akın Mevlânâ Hâlid-i Hazretlerinin ilminden istifade etmek için Bağdat'a geliyordu. İstanbul'dan da talebelerin pek çoğu Bağdat'a gidiyordu. İsteklilerin hepsinin Bağdat'a gitmesi mümkün değildi. Mevlânâ Hâlid-i Hazretleri, Abdülfettâh-ı Bağdadî Hazretlerini İstanbul'a gönderdi. 

Abdülfettâh-i Bağdadi el-Akri Hazretleri İstanbul'a gelerek, Üsküdar semtinde Karacaahmet Kabristanı ile Bağlarbaşı arasında Nûh Kuyusu mevkiindeki dergâha yerleşti. Bunu işitenler bir anda dergâha akın ettiler. Kısa zamanda devlet erkanından vezirler, komutanlar, paşalar talebesi oldu. Bu şekilde senelerce hizmette bulunarak, pek çok kimsenin ilahi nimetlere kavuşmasına vesile oldu.

Abdülfettâh-ı Bağdadî Akrî hazretleri, ömrünün son senelerinde, Allahü teâlâya ve otuzdokuz sene önce vefât eden mübârek hocası, Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî'ye kavuşmak arzusu ile yanmaya başladı. 1281 (m. 1864) senesinde Muharrem ayının ortalarında talebeleri ve tanıdıkları ile helâlleşti, vedâlaştı. Vasıyyetini bildirdi. Muharrem'in ondukuzunda Cum'a günü talebelerinin başında okudukları Kur'ân-ı kerîmi dinleyerek son nefesini verdi.

Mezârı, Üsküdar'da, Eski Vâlide Câmii'nden Karacaahmed mezarlığına çıkan yol ile, Selîmiye-Bağlarbaşı caddesinin kesiştiği köşedeki, Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey'in kabristanındadır.

Abdülfettahi Bağdadi el-Akri Hazretleri ramazan özel Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri