zirai_kazanc_vergilendirme_istisnasi_olculeri_2020
Haberler / Arsa-İhale-Dönüşüm / Zirai Kazanç Nedir, Vergilendirmesi Nasıl Yapılır?

Zirai Kazanç Nedir, Vergilendirmesi Nasıl Yapılır?

Arsa-İhale-Dönüşüm 23.12.2020 13:47

Zirai Kazanç Nedir, vergilendirmesi, istisnası ve zirai kazanç vergilendirme ile zirai kazanç ölçüleri ile ilgili içerik yazımızda

Zirai Kazanç Nedir sorusu son dönemde fazlasıyla soruluyor. Zirai Kazanç, Gelir Vergisi Kanunu'nda zirai faaliyetler sonrası ortaya çıkan her türlü kazancı kapsamaktadır. Zirai Kazanç ölçüleri de 2471 sayılı Zirai Kazanç Ölçülerinin Tesbiti Hakkında Yönetmelik'te yer almaktadır.

Zirai Kazanç Ölçüleri

Zirai Kazanç Ölçüleri, gerekli yönetmelikle detaylıca açıklanmaktadır. Zirai kazanç ölçüleri sırasıyla yıllık istihsal değeri, götürü gider emsali, ortalama randıman miktarı, ortalama işçilik tutarı, ortalama maliyet bedeli, ortalama satış fiyatından meydana gelmektedir. Bu ölçülerin tüm detayları Vergi Usul Kanunu'nun 45'inci maddesinde yer almaktadır. Öçülerin tespiti ise, Zirai Kazançlar İl Komisyonu tarafından belirlenir.

Zirai Kazanç Vergilendirme

Zirai kazanç vergilendirme sürecinde belli oranlar üzerinden hesaplamalar gerçekleştirilmektedir. Zirai alet ve makinelerin başka çiftçilerin zirai projelerinde ücreti karşılığı çalıştırılması da zirai faaliyet sayılmaktadır. Bu nedenle elde edilen gelir de vergilendirilmektedir. Zirai kazanç ölçüleri, yıllık istihsal değeri, götürü gider emsali, ortalama randıman miktarı, ortalama işçilik tutarı, ortalama maliyet bedeli ile ortalama satış fiyatından terekküp etmektedir.