fikirtepe

Kadıköy’de riskli alanların imar planı değişikliğine onay!

Arsa-Arazi (2B) Emine Pile 21.09.2017
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe ve çevresinde nazım imar planı değişikliği ve uygulama imar planı değişikliği onaylandı.
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri ile Eğitim ve Merdivenköy Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda “Riskli Alan”a ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği onaylandı. 

Askı ilanı detayları için tıklayınız!

Kadıköy riskli alan ilanı fikirtepe imar planı değişikliği