Bina Deprem Yönetmeliği yayımlandı

Bina Deprem Yönetmeliği yayımlandı

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunca çalışması tamamlanan “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” Resmi Gazete'de yer alarak kamuyla paylaşıldı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında 29 Aralık 2017'de toplanan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunca alınan kararlar Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. Yayımlanan yönetmelikte; toplumun afete hazırlanması, yerel yönetimlerin afet yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi ve deprem sigortasının yaygınlaşması gibi birçok konu yönetmelikte yer alıyor.

Alınan kararlara göre; 2015 yılı Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunda alınan kararlarla ilgili ilerleme raporu hazırlanarak AFAD Başkanlığı tarafından kurul üyelerine takdim edilecek.

Çalışması tamamlanan "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" onaylanarak yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilecek ve "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" Bakanlar Kurulunun onayına sunulacak.

AFAD Başkanlığınca işletilen bölgesel lojistik depolara destek olacak il depoları oluşturulacak, toplumun afete hazırlanması konusunda eğitimlerin etkin biçimde devamı ile eğitimlerin öncesi ve sonrası farkındalık ve davranış ölçümleri yapılacak.

Ayrıca kurul kararları gereği, deprem sigortasının yaygınlaştırılmasını sağlayacak mevzuat ve çalışmalar gerçekleştirilecek, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler için ihtiyaç duyulacak sertifikalandırılmış gönüllü sayısı ve ilk yardım eğitimi almış kişi sayısının artırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.

Yerel yönetimlerin afet yönetimi kapasitesini geliştirecek eğitim programları düzenlemesi istendi. Ayrıca, 2018 yılı içinde farklı afet konularını da ele alan veya bölgesel amaçlı Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu toplantılarının yapılmasına, bunlara ilişkin alt çalışma grupları oluşturularak bu toplantılara ait rapor ve sunumlar hazırlanmasına karar verildi.

Depremde hasar ve can kaybına yol açabilecek riskli alanların dönüşümü

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, depremde hasar ve can kaybına yol açabilecek riskli alanlara yönelik çalışmaları da ele aldı.

Bu kapsamda riski azaltacak yapı stoku dönüşümünün gerçekleştirilmesi için mevzuatın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılarak, gerekli finansman kaynakları oluşturulacak.

AFAD Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve illerde uygulanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının müdahale kapasitesinin geliştirilmesinde gerekli olan kaynağın sağlanması için Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının bütçelendirme çalışmalarında ilgili paydaşlara öncelik sağlanacak.

Afetlere müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi çerçevesinde her bir hizmet grubu için kapasite planlamalarının nicelik ve nitelik olarak netleştirilmesine ve yıllık olarak gözden geçirilmesine karar verildi. İl özel idareleri ve büyükşehir belediyelerince ayrılması gereken bütçelerin "AFAD Başkanlığınca uygun görülen afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri" için kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

JEMUS altyapısı AFAD'ın kullanımına sunulacak

Kurul kararına göre, afet yönetiminin etkinliğinin sağlanmasına katkıda bulunması için Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi'nin (JEMUS) altyapısı AFAD Başkanlığının kullanımına ücretsiz açılacak.

Bu arada ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla "2018-2023 Afet Yönetimi Strateji ve Eylem Planı"nın hazırlanması ve Yüksek Kurul tarafından onaylanması kararlaştırıldı.

Ayrıca, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından yangınlar ve özellikle kırsal alanlarda gözlenen yangınlar için yeni bir strateji ve eylem planı oluşturulmasına karar verildi.

Afet ve acil durumlarla ilgili hazırlanan plan, program ve raporları onaylamakla görevli olan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Orman ve Su İşleri bakanlarından oluşuyor.

Kurul toplantılarına, ilgili bakan, kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çağrılıyor. Yılda en az iki kez toplanan Kurul, ayrıca Kurul Başkanının isteği üzerine de toplanabiliyor.

Detaylar için tıklayınız!

 

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Arazi toplulaştırma ve imar planı değişikliğine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de!
  • 26.01.2023 09:44

Arazi toplulaştırma ve imar planı değişikliğine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de!

Bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması ...

14 ildeki 99 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı
  • 05.10.2022 09:34

14 ildeki 99 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 14 ildeki 99 taşınmazın özelleştirme kap ...

Deprem riskli bölgelerde binalara tasarım gözetmenliği hizmeti geliyor
  • 28.09.2022 15:20

Deprem riskli bölgelerde binalara tasarım gözetmenliği hizmeti geliyor

Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetm ...

Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri onaylandı
  • 04.08.2022 10:06

Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri onaylandı

Özelleştirme kapsamındaki mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı iki mahalleye ...

3 ildeki bazı taşınmazların satışı ve imar planı değişikliği onaylandı
  • 03.06.2022 10:53

3 ildeki bazı taşınmazların satışı ve imar planı değişikliği onaylandı

Özelleştirme kapsamında bulunan Ankara, İzmir ve İstanbul'daki bazı taşınmazları ...