Bakırköy Şenlikköy'ün imar planı değişti!

Bakırköy Şenlikköy'ün imar planı değişti!

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlikköy Mahallesi’nd imar planı değişikliği askıya alındı.

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlikköy Mahallesi, 276 ada 3 parsel, 297 ada 13, 41, 34 parsellere ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 24 Mart 2017 tarihinde onaylandı. 

Söz konusu plan, 31 Mart 2017-29 Nisan 2017 tarihlerinde 30 gün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıda kalacak. 

Yapılan açıklama şu şekilde; 

Bakanlığımızın 24.03.2017 tarih ve 5424 sayılı yazısı ekinde iletilen İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlikköy Mahallesi, 276 ada 3 parsel, 297 ada 13, 41, 34 parsellere ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 644 sayılı KHK hükümlerinin 2(ç) ve 2(ğ) maddeleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca ÇDP-17092,5 NİP-25322 ve UİP-25323 plan işlem numarası ile 24.03.2017 tarihinde re'sen onaylanmıştır. 

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 31.03.2017-29.04.2017 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. 31.03.2017

 

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’nde imar planı değişikliği askıda!
  • 20.08.2017 15:49

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’nde imar planı değişikliği askıda!

İstanbul’un Bakırköy İlçesi, Şenlikköy Mahallesi’nde bulunan imar planı değişikl ...

Bakırköy Şenlikköy'ün imar planı değişti!
  • 31.03.2017 16:21

Bakırköy Şenlikköy'ün imar planı değişti!

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlikköy Mahallesi’nd imar planı değişikliği ask ...