Kooperatiflere KDV istisnası uygulaması

Kooperatiflere KDV istisnası uygulaması

Gelir İdaresi Başkanlığı, uygulamada karşılaşılan tereddütler nedeniyle konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV istisnası ve indirimli KDV uygulaması hakkında bir sirküler yayımladı

 

Gelir İdaresi Başkanlığı, uygulamada karşılaşılan tereddütler nedeniyle konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV istisnası ve indirimli KDV uygulaması hakkında bir sirküler yayımladı.

Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci imzasıyla yayımlanan Sirkülere göre, yapı ruhsatının 'yapı sahibi' bölümünde adı yer alan konut yapı kooperatiflerine verilecek inşaat taahhüt işleri, bu bölümde başka bir gerçek ya da tüzel kişinin adına yer verilmemesi ve diğer şartları taşınması kaydıyla istisna veya indirimli oran uygulamasından yararlanacak.
Yapı ruhsatının 'yapı sahibi' bölümünde adı bulunmamasına rağmen, 'yapı müteahhidi' bölümünde adı yer alan bir konut yapı kooperatifine yapılan inşaat taahhüt işlerinde 'işin konut yapı kooperatifine yapılmasına yönelik koşul gerçekleşmediğinden istisna ya da indirimli oran söz konusu olmayacak.
 
Sirküler uyarınca, konut yapı kooperatiflerine ifa edilecek inşaat taahhüt işleri, bina inşaat ruhsatının 29 Temmuz 1998 tarihinden önce alınmış olması halinde KDV'den istisna tutulacak, ruhsat bu tarihten sonra alınmışsa yüzde 1'lik KDV'ye tabi olunacak.
 
Ancak inşaat yapı ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmediği durumlarda, söz konusu kooperatiflere verilecek inşaat taahhüt işlerinde istisna ya da indirimli oranda KDV uygulanmayacak. Bu çerçevede kooperatiflere yapılacak teslim ve hizmetler, söz konusu teslim ve hizmetler için belirlenen oranlarda KDV'ye tabi tutulacak.
 
  • Etiketler:

Yorum Yaz