Kira gelirlerinin beyanında ince noktalar

Kira gelirlerinin beyanında ince noktalar

KİRA geliri olanların, içinde bulunduğumuz Mart ayının 25. günü akşamına kadar, bu gelirlerini beyan etmeleri gerekiyor. Kira gelirleri ile ilgili bazı ince noktalar var.

 Kaynak: Şükrü Kızılot / Hürriyet

KİRA geliri olanların, içinde bulunduğumuz Mart ayının 25. günü akşamına kadar, bu gelirlerini beyan etmeleri gerekiyor. Kira gelirleri ile ilgili bazı ince noktalar var.


KENDİSİ DE KİRACI OLANLAR
Sahibi bulunduğu konutu kiraya veren bir kişi, kendisi de başka bir evde kira ile oturuyor olabilir.
Bu durumda olanlara sağlanan "özel bir avantaj" var.
ÖRNEK: Vedat Bey, sahibi olduğu evi aylık 1.000 TL ile kiraya vermiş. Kendisi de bir başka evde aylık 1.200 TL kira ödemektedir. Bu durumda; 1- Vedat Bey, kira gelirlerini vergi dairesine beyan etmek zorunda.
2- Kira gelirini beyan ederken, ödediği kirayı, aldığı kiradan düşüp, hiç vergi ödemeyebilir.
3- Ödediği kirayı, aldığı kiradan düşmek isteyenlerin "gerçek gider" yöntemini seçmeleri gerekiyor.
4- Daha önce, konut kira gelirini beyan edenler, "götürü gider" yöntemini seçmişlerse, iki yıl süre ile bu yöntemden vazgeçemezler (GVK Md.74/10 ve 74/11-3).
 

EVİ YENİ ALMIŞ OLANLAR
Kiraya verdikleri evi yeni almış olanlar; Satın aldıkları yıldan itibaren 5 yıl süre ile satın alma bedelinin yüzde 5'ini, o evden aldıkları kira gelirinden düşüp, hiç vergi ödemeyebilirler (GVK Md.74/4).
ÖRNEK: Nuri Bey, 2010 yılında 500 bin TL'ye aldığı evi 1 Mart'ta aylık 2.000 TL'ye kiraya vermiştir.
Bu durumda; 1- Nuri Bey. kira gelirlerini beyan etmek zorunda. 2- Beyan ettiği kira gelirinden (örneğin 20 bin TL'den) evi satın aldığı bedelin yüzde 5'ini (25 bin TL'yi) "gerçek gider" yöntemini seçmek suretiyle düşebilecek.
3- Sonuçta; (20 bin TL) (25 bin TL) = -5 bin TL yani Nuri Bey beyanname verecek ama beyan edeceği bir kira geliri yok. Gelir Vergisi de ödenmeyecek. Bunun için Nuri Bey"in gerçek gider yöntemini seçmesi gerekiyor.


KREDİ İLE GAYRİMENKUL ALANLAR
Kiraya verdikleri evi ya da işyerini, banka kredisi kullanmak suretiyle alanlar, beyan edecekleri kira gelirinden, ödedikleri faizi düşebilirler (GVK Md.74/4).
ÖRNEK: Neriman Teyze, kiraya verdiği evden, 2010 yılında 30 bin TL kira geliri elde etmiştir. Bu ev için almış olduğu "konut kredisi" nedeniyle de 2010 yılında 36 bin TL faiz ödemiştir.
Bu durumda, Neriman Teyze "gerçek gider" yöntemini seçmek suretiyle, 30 bin TL kira gelirini beyan edecek. Bu kira gelirinden de, bankaya ödediği 36 bin TL faizi düşecek.
Sonuçta, Neriman Teyze hiç vergi ödemeyecek.


İŞYERİ KİRACISI STOPAJI YATIRMAZSA NE OLUR?
Mal sahibi açısından hiçbir şey olmaz!..
Nedenine gelince, kiracının yüzde 20 stopajı vergi dairesine beyan etmemesi ya da ödememesi yönünden, mal sahibinin hiçbir sorumluluğu yok.
Mal sahibi, beyanname verdiğinde, yüzde 20 stopajı (vergi dairesine yatırılmamış olsa dahi) hesaplanan gelir vergisinden mahsup edebilecek. Ancak, "vergi iadesi" talebinde, stopajın ödenmiş olması koşulu aranıyor (GVK Genel Tebliği No : 252).


HEM KONUT HEM DE İŞYERİ KİRA GELİRİ OLANLAR
Konut kira gelirleri; 2010'da 2.600, 201 l'de de 2.800 TL'yi İşyeri kira gelirleri de; 2010'da 22 bin, 201 l'de 23 bin TL'yi aştığında beyan edilecek.' Hem konut hem de işyeri kira geliri olanlar, konut kira gelirinin istisnayı aşan kısmı ile işyeri kira toplamı, 2010'da 22 bin TL'yi, 2011 yılında da 23 bin TL'yi aştığında beyan edecekler.

  • Etiketler:

Yorum Yaz