Bu yasa çok can yakacak

Bu yasa çok can yakacak

Kentsel dönüşüm sonunda Meclis'ten geçti, gözler İstanbul ve Ankara'ya çevrildi. Çünkü bu iki ilin yarısını kaplayan gecekonduların yıkımı için yol açılmış oldu

Kaynak: Kazım Çeliker / Taraf

 
 
Kentsel dönüşüm sonunda Meclis'ten geçti, gözler İstanbul ve Ankara'ya çevrildi. Çünkü bu iki ilin yarısını kaplayan gecekonduların yıkımı için yol açılmış oldu. Bazı bölgelerde yıkılacak ev karşılığında ödeme bile yapılmayacak.
Büyükşehir belediye başkanlarına süper yetkiler tanıdığı için kamuoyunda "Topbaş-Gökçek yasası" olarak değerlendirilen kentsel dönüşüm yasa teklifi TBMM'den geçti.
 
 
Her ne kadar büyükşehir belediye başkanlarının yetkileri tırpanlandı yorumları yapılsa da yine de başkanların önü açılmış oldu. Kanunun Meclis'ten geçmesiyle gözler elbette İstanbul ve Ankara'ya çevrildi. İlk büyükşehirler olan bu illerin neredeyse yarısı gecekondulardan oluşuyor. Bu da kanunun yürürlüğe girmesiyle İstanbul ve Ankara'nın yarısında yıkımların başlayacağı anlamına geliyor. İstanbul'daki kentsel dönüşüm bir milyon binayı kapsayacak, ilk yıkılanlar ise gecekondular ve kaçak binalar olacak. Buralardaki nüfusun kalabalıklığı göz önüne alınırsa yaklaşık 10 milyon kişi evlerinin yıkılması ile karşı karşıya kalacak.
 
İstanbul'da ilk yıkılacak semtler
Küçükçekmece bölgesinde Kayabaşı, Ayazma, Halkalı, Sefaköy, Küçükçekmece Gölü ile İkitelli kenarındaki gecekondular ilk etapta kaldırılacak olan bölgeler. Bağcılar, Göngören'deki "kaçak ve çarpık yapılaşma" adı altında yıkımlar yapılacak. Sarıyer Derbent, Armutlu, Karanfilköy, Gaziosmanpaşa'da Malkoçoğlu bölgeleri kentsel dönüşüm planına dahil edilecek . Eminönü de kapsama alanında Eminönü ve Fatih'te kentsel dönüşüm uygulaması hemen hayata geçirilecek. Küçük Langa, Kadırga Bölgesi, Manifaturacılar Çarşısı'nın, Unkapanı'nın alt kısmındaki bölgeler kapsama alanına dahil edilecek. Sulukule'nin ardından, Karagümrük, Küçükmustafapaşa, Beyoğlu'nda da Hacı Hüsrev de ilk elden geçirilecek bölgeler olacak. Yine aynı şekilde Tarlabaşı'nın tamamı yıkılacak.
 
Anadolu yakasında iş çok
İlk ele alınacak bölge Kadıköy'de Fikirtepe Mahallesi olacak. Üsküdar'ın arka mahalleleri, Örnek Mahallesi ve Mustafakemalpaşa'daki gecekondular ile Fikirtepe, Yenisahra, Örnek Mahallesi ve Mustafakemalpaşa'nın hemen hemen tamamı yıkılacak. Maltepe, Kartal ve Tuzla'daki gecekondular ise daha sonra ele alınacak.
 
Atatürk Orman Çiftliği de planda
Kentsel dönüşümün Ankara ayağında ise en canlı gelişme Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ile ilgili olan kısmı... AOÇ de bir kamu malı sayıldığı için Başkan Melih Gökçek kanun gereği arazinin tapudaki kaydı üzerinden belediyenin üzerine devir yapabilecek.
"Eğitim ve sağlık" istisnası ise Başkan Melih Gökçek'e kötü sürpriz oldu. Şayet bu istisna olmasa Melih Gökçek'in çok istediği ODTÜ'ye ait araziler de kentsel dönüşüm kapsamına girecekti.

Her yer kentsel dönüşüm alanı
» Kanuna göre, büyükşehir belediyeleri; konut, sanayi, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanlarında rekreasyon ve sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla, kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilecek.
» Bir alanın kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilebilmesi için, alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şartı aranacak.
» Kamu mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi ve uygulama yapılabilmesi, Bakanlar Kurulu kararına bağlı olacak. İmarlı imarsız fark etmeyecek
» Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan veya olmayan, imarlı veya imarsız alanlar olması, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması hususlarının takdiri, belediye meclisinin yetkisinde olacak.
» Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkili olacak.
» Eğitim ve sağlık alanları hariç kamuya ait gayrimenkuller harca esas değer üzerinden belediyelere devredilecek. Davalar da artışa geçecek
» Kentsel dönüşüm alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşmak gerekecek.
» Büyükşehir Belediyeleri, yapımı devam eden ancak kentsel dönüşüme uygunluğu kabul edilmeyen inşaatları 5 yıl süreyle durdurabilecek. Toplam durdurma süresi 10 yılı geçemeyecek.
» Kentsel dönüşüm alanındaki hak sahibi olmuş kişilere, bu alan dışında arsa veya konut satışı yapılabilecek. Satışta TOKİ konutları da devreye sokulabilecek.
» Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce yargı mercilerinde açılmış ve henüz kesin hükme bağlanmamış davalarda bu kanun hükümleri uygulanacak.
 
  • Etiketler:

Yorum Yaz