Yılbaşından itibaren yapı denetiminde sistem değişiyor
Yılbaşından itibaren yapı denetiminde sistem değişiyor
30.12.2018

Hangi inşaatı, hangi yapı denetim firmasının denetleyeceğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı elektronik sistem üzerinden önce kurayla belirleyecek.

Arsistem, yapı denetiminde gözünü zirveye dikti
Arsistem, yapı denetiminde gözünü zirveye dikti
20.10.2015

İnşaatların denetlenmesinde söz sahibi olan Arsistem Yapı Denetim, bu alanda sadece güvenin geçerli olmasını istiyor.

Beyoğlu’nda ruhsat denetimi karekodlar ile yapılacak!
Beyoğlu’nda ruhsat denetimi karekodlar ile yapılacak!
30.12.2014

Türkiye’de ilk kez kullanılan ve işletmeleri Karekodlu Ruhsat denetimi ile inceleyen Beyoğlu Belediyesi dükkanlara girmeden ruhsat verilerini görüyor.

Yapı denetim firmalarının denetimi sürüyor!
Yapı denetim firmalarının denetimi sürüyor!
20.09.2014

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapı denetim firmalarını denetimi sürüyor

Göllere ağır metal denetimi yapılacak!
Göllere ağır metal denetimi yapılacak!
18.08.2013

Eğirdir'deki Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğünde görevli Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Cafer Bulut ve beraberindeki 25 kişilik ekip, 2 yıl boyunca Eğirdir, Beyşehir, İznik, Uluabat göllerinde, canlılar üzerinde ağır metal araştırması yapacak

Yapı denetimi uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı!
Yapı denetimi uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı!
05.02.2013

Yapı denetimi uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı

Yapı denetimi, inşaat sektöründe haksız rekabeti ortadan kaldırdı!
Yapı denetimi, inşaat sektöründe haksız rekabeti ortadan kaldırdı!
29.07.2012

ARÇEL Grup Yönetim Direktörü Adem Durmuşçelebi, yapı denetimi gelmeden önce inşaat sektöründe haksız rekabet olduğunu ancak denetimlerin artırılmasıyla sektöre ciddiyet geldiğini kaydetti

Rekabet Kurumu'ndan yapı denetimine kontrol!
Rekabet Kurumu'ndan yapı denetimine kontrol!
01.05.2012

Rekabet Kurumu, 2011 yılı Eylül ayından bu yana yapı denetim hizmetlerine ilişkin şikâyetlerde artış olduğunu belirterek, konuyla ilgili bir açıklama yaptı

Yapı denetiminde ortak fiyata rekabet incelemesi
Yapı denetiminde ortak fiyata rekabet incelemesi
27.04.2012

Türkiye 400 milyar dolarlık kentsel dönüşüme hazırlanırken, Rekabet Kurumu (RK) yapı denetimine el attı

Yapı denetiminde yeni bir dönem başlıyor..!
Yapı denetiminde yeni bir dönem başlıyor..!
16.04.2012

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'nin yeni haline göre sıkı kurallar geliyor.

<p> Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın <strong>Yapı Denetimi</strong> Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'nin yeni haline göre, yapı denetim kuruluşu proje denetimi safhasında, proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler aracılığıyla proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esaslarına, imar planına, imar yönetmeliklerine ve diğer mevzuata, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol edecek. <p> Ayrıca proje müelliflerinin ilgili meslek odasına üyeliğinin devam ettiğine ve mesleki kısıtlılığının olmadığına dair taahhütnameleri olup olmadığını denetleyecek. <p> İdareler, sorumluluk alan mimar ve mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bildirecek. <p> Yapı denetim kuruluşu, zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslara uygun zemin etüdü raporu olup olmadığını tespit ederek uygunluk görüşü verecek. Raporun uygunluğunun tespiti için yapı denetim kuruluşu bünyesinde konuyla ilgili yeterli teknik eleman bulunmadığı hallerde hizmet satın alınabilecek. <p> Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler, proje müelliflerince hazırlanan projelerin mevzuata, asgari kriterlere uygunluğunu, detay ve hesapların doğruluğunu, kontrol edecek, eksiklik ve hataların giderilmesini sağlayacak. Eksikliği ve hatası bulunmayan projeler, ilgili denetçi mimar ve denetçi mühendis tarafından onaylanacak. <p> Proje müellifi, yapı ruhsatına esas olan uygulama projeleri ve zemin etüdü raporları da dahil olmak üzere her türlü etüde dayalı çalışmaları mevzuata uygun olarak yapacak ya da yaptıracak; ilgili meslek odasına üyeliğinin devam ettiğine ve mesleki kısıtlılığı olmadığına dair taahhütnameleri, yapı denetim kuruluşuna verecek. Söz konusu taahhütnameleri bulunmayan proje müellifinin projesi, yapı denetim kuruluşunca incelenmeyecek. <p> Merkez Yapı Denetim Komisyonu, kanunun uygulandığı her il için o ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısını hesap edecek. Bu sayı hesap tarihi itibariyle o ile dair her yıl için Türkiye İstatistik Kurumu'ndan temin edilen bir önceki yıl sonuna ait nüfus istatistiklerinin 50 bine bölünmesiyle elde edilecek. <p> Ancak bu sayının, toplam denetlenen inşaat alanının kuruluş yetki sınırı olan 360 bin metrekareye bölünmesinden elde edilen sonucun yüzde 10 oranında artırılmasıyla belirlenen sayıdan az çıkması halinde, o ilde faaliyet gösterecek kuruluş sayısı toplam denetlenen inşaat alanına göre belirlenecek. Küsuratlar bir üst sayıya tamamlanacak. İldeki kuruluş sayısı, faaliyetin durdurulması cezası nedeniyle eksilirse yedekte bekleyen kuruluşlar yapı denetim izin belgesi almak için sırasıyla davet edilecek. Yedekte bekleyen kuruluş yoksa yeni kuruluşa izin belgesi verilecek. <p> Bir il için belirlenen yapı denetim kuruluşu sayısı, o ilde faaliyet gösteren kuruluş sayısından fazla ise izin belgesi için yapılan başvurular, Merkez Yapı Denetim Komisyonu'nca değerlendirmeye alınacak. Aksi halde, başvurular her il için sıraya konulmak suretiyle belirlenen kuruluş sayısının uygun olmasına kadar bekletilecek. Belirtilen durumlar dışında, o ilde yeni yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmeyecek. <p> İldeki yapı denetimi faaliyetleri, Valilik binası esas alınarak 200 kilometre uzaklıktaki illerde bulunan yapı denetim kuruluşlarınca yürütülebilecek. Bu mesafeye göre ayrıca büro açmaksızın faaliyet gösterilebilecek diğer illerin listesi Bakanlıkça belirlenecek. Kuruluşların diğer illerdeki faaliyetlerinde görev alacak personelden sadece uygulamayı denetleyen inşaat mühendisi ve kontrol elemanı inşaat mühendisi veya mimarının veya yerine görev alan yardımcı kontrol elemanının faaliyet gösterilecek ilde ikamet etmesi mecburi olacak. <p> Yürürlük tarihinden önce yönetmeliğin 12'inci maddesine göre yapılan hesapla denetim izin belgesi almaya hak kazananlarla yapı denetim izin belgesi olan yapı denetim kuruluşlarının toplam sayısının, bu Yönetmeliğe göre belirlenecek sayıdan fazla olması halinde bu kuruluşların müktesep hakları saklı kalacak. <p> ntvmsnbc
Ereğli'de yapı denetimi anlatıldı
Ereğli'de yapı denetimi anlatıldı
18.07.2011

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği' konulu toplantı düzenlendi

Yapı Denetimi Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi
Yapı Denetimi Kanunu'nda değişiklik teklifi kabul edildi
24.03.2011

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Yapı Denetim Kanununda değişiklik öngören kanun teklifini kabul etti. Yeni yasa neleri getiriyor?

Yapı denetimi yeniden düzenlenmeli
Yapı denetimi yeniden düzenlenmeli
23.03.2011

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yapı Denetim Yasasının bilimin ve tekniğin ışığında yeniden düzenlenmesi gerektiğini bildirdi

Yapı denetimine jet düzenleme!
Yapı denetimine jet düzenleme!
17.03.2011

Yeni kanun değişikliği bir yandan sıkı bir denetim ağı örerken, diğer yandan yapı denetim kuruluşlarına hataya rağmen işe devam etme olanağını sağlıyor.

Bayındırlık Bakanlığı’ndan yapı denetimi tebliği
Bayındırlık Bakanlığı’ndan yapı denetimi tebliği
26.02.2011

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, yapı denetimi kuruluşları ve bu kuruluşlarda görevli mimar ve mühendisler hakkında tesis edilecek olan denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesi iptali işlemlerinin ve yapı denetimi kuruluşlarının işlem ve faaliyetlerinin denetlenmesinin usul ve esaslarını belirledi.

Yapı denetimi ‘çip’li olacak ‘merkez’den de izlenebilecek
Yapı denetimi ‘çip’li olacak ‘merkez’den de izlenebilecek
12.01.2011

Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, inşaat kalitesi ve depreme dayanıklık açısından büyük önem taşıyan “yapı denetiminde” suistimalleri önlemek için çipli takip başlatacaklarını açıkladı.

Yapı denetiminde yeni dönem başlıyor
Yapı denetiminde yeni dönem başlıyor
17.12.2010

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, yapı denetim uygulamasının, denetim hizmeti açısından yapı sahibine ilave bir maliyet getirmeyeceğini bildirdi

Yapı denetiminde rant kaygısı
Yapı denetiminde rant kaygısı
11.11.2010

Aralarında İzmir'in de bulunduğu 19 ilde uygulanan Yapı Denetim Yasası'nın yılbaşından itibaren tüm Türkiye'ye yayılmasının deprem riskini azaltmaktan çok haksız rekabet oluşturacağı iddia edildi

‘Gerçek bir yapı denetimi gerekli’
‘Gerçek bir yapı denetimi gerekli’
18.08.2010

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, 17 Ağustos depreminin sonra çıkartılan Yapı Denetim Yasası ve yasada yapılan değişikliklerinse önemli eksiklik ve yanlışlıklar taşıdığını vurguladı

Yapı denetimi, 35 bin mühendise iş kapısı olacak
Yapı denetimi, 35 bin mühendise iş kapısı olacak
17.07.2010

Bayındırlık Bakanı Demir, yapı denetimi sisteminin 81 ilde yaygınlaştırılmasıyla ilgili, 'Artık Türkiye'de depreme dayanıksız yapı kavramından tamamen uzaklaşmış

<p> &nbsp; <p> Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, halen 19 ilde uygulanan yapı denetimi sisteminin 2011 başı itibariyle 81 ilde yaygınlaştırılmasıyla ilgili, "Artık Türkiye'de depreme dayanıksız yapı yapılma kavramından tamamen uzaklaşmış olacağız" dedi. Bakan Demir, sistem sayesinde 30-35 bin mimar-mühendise de iş olanağı sağlanacağına işaret etti. <p> Demir, yapı denetiminin 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle 81 ile yaygınlaştırılmasıyla ilgili İller Bankası Macunköy Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararının dün yayımlandığını anımsatan Demir, 2001 yılında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da pilot olarak uygulamaya konulan "yapı denetimi" sisteminin, kamuya ait yapı ve tesisler ile yasada belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar hariç, yurt genelinde özel binalarda uygulanacağını anlattı. <p> Söz konusu 19 il dışında halen 4'lü TUS sistemiyle denetimin yürütüldüğüne işaret eden Demir, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve mimar olmak üzere 4 ana meslekte fenni mesuliyete tabi gerçekleştirilen bu denetimin etkinliğine ilişkin, "4'lü tus sistemiyle yapılan denetimlerle ilgili yürüttüğümüz araştırmalarda halen yapı denetimi konusunda gerekli hedeflere ve performansa ulaşamadığımızı da tespit etmiş bulunuyoruz" dedi. <p> Yapı denetimi sisteminin 81 ile yaygınlaştırılması ile ilgili kararın 1 Ocak 2011'de yürürlüğe gireceğini,sisteme dahil edilecek yeni illerde yapı denetimi bürolarının oluşturulması için çalışmalara ağırlık verildiğini anlatan Demir, yapı denetimi yönetmeliğinde 1-1,5 ay içinde değişikliğe gideceklerini söyledi. Demir, "Daha verimli, tespit ettiğimiz eksiklikleri de gidererek, başarılı bir şekilde 81 vilayette yapı denetiminin tamamen yaygınlaşmasını temin edecek hazırlıkları tamamlamış olacağız" dedi. <p> İstanbul'da hala yıkım bekleyen binalar var <p> Bakan Demir, konuşmasının ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin İstanbul'da yürütülen yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi yönündeki çalışmalara işaret ederek, "Özellikle Zeytinburnu'nda yıkılması gereken binalar bulunduğu tespit edildi. Yıkımlar yapılacak mı?" sorusuna, genel çerçevede cevap verdi. <p> Güçlendirme ve dönüşümle iyileştirilemeyecek binaları yıkmak gerektiğini ifade eden Demir, şöyle konuştu: <p> "Bunlarla ilgili İstanbul'da, Marmara'da belli yerlerde, belli yıkımlar gerçekleştirildi. Büyük çapta kamu yapılarında özellikle, ciddi güçlendirmeler yapıldı. Özel yapılarda güçlendirmeye krediler, teşvikler verildi. Ama hala bu konuda güçlendirilmeyi, dönüşmeyi bekleyen hatta yıkımı bekleyen yapı stokumuz mevcut. Bunlar ayrı bir alan, çok kolay da bir alan değil. Özellikle bununla ilgili yapı sahiplerinin, yerel yönetimlerin, bizim sorumluluklarımız var. Bu çalışmalar da bir taraftan devam ediyor." <p> 30-35 bin mühendis-mimara iş olanağı yaratacak <p> Demir başka bir soruyu yanıtlarken kurulacak yeni yapı denetim bürolarıyla 30-35 bin civarında mühendis ve mimara iş olanağı yaratılacağını ifade ederek, mevcut düzenlemede yapı denetiminde görev yapabilmek için 12 yıl alanda çalışmış olma şartını, 5 yıla çekeceklerini söyledi. <p> Büroların kurulma süreci ile ilgili bilgi verirken de yapı denetim bürosu kurmak yönünde talep gelmeyen bazı küçük illerde, yakın kentteki büronun şubesi oluşturulabileceğini anlatan Demir, talebin yüksek olduğu yerlerde ise ihtiyacın üzerinde büro kurulmaması için belli hesaplamalarla üst sınır tespit edeceklerini söyledi. <p> Bir muhabirin "parasal anlamda yapı denetim firmalarıyla karşı karşıya gelinmesinin sistemin işleyişiyle ilgili sıkıntı yarattığı yönündeki eleştirilerin" hatırlatılması ve sorunun nasıl aşılacağının sorulması üzerine Demir, "Bu konuyla ilgili Sonbahar'da torba kanun hazırlığımız var. Yapı denetimi kanunda 3 maddelik bir değişiklik teklifimiz olacak. Orada da bunları tamamen problem olmaktan çıkartacak şekilde bunların üzerine gidiyoruz" dedi. Demir, konuya ilişkin detaylı bilgi vermek istemedi. <p> Kaynak: Dünya