Sekiz yıllık eğitime katkı amacıyla her tapu işlemi karşılığında işlemin taraflarından vergi alınır.