Bir tür gayrimenkul finansman sistemi olan mortgage, kelime olarak ‘ipotek teminatı’ anlamına gelir. Söz konusu sistemin genel işleyişi, finans kuruluşlarının konut sahibi olmak isteyenlere uzun vadeli kredi kullandırması ve kullandırdıkları bu uzun vadeli kredilerin teminatını oluşturmak üzere satın alınan konutlar üzerine ipotek tesis etmesi şeklinde özetlenebilir. Sistem, konut edinmek için yeterli birikimi bulunmayanlara kira öder gibi aylık ödemeler yaparak konut sahibi olma imkanı sunar. Fakat sistemin uygulanması için düşük faiz oranlarının olması şarttır.