Kuru mülkiyeti devlete ait olup, intifa hakkı başkalarına ihale edilmiş arazidir.