maritbet girişmaritbet
Arazi toplulaştırmada 2023 yılı hedefi 8,5 milyon hektar!

Arazi toplulaştırmada 2023 yılı hedefi 8,5 milyon hektar!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 yılı sonuna kadar toplulaştırılan arazi büyüklüğünü 8,5 milyon hektara ulaştırmak için çalışmalarını hızlandırdı.

AA muhabirinin, Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, arazi toplulaştırma çalışmaları ilk kez mülga TOPRAKSU Genel Müdürlüğü tarafından Konya ili Çumra ilçesine bağlı Karkın Köyü'nde 1961 yılında başladı. O yıldan 2002'ye kadar 450 bin hektar alanda tescil çalışmaları tamamlandı. 2003 yılından geçen ay sonuna kadar da 5,9 milyon hektar alanda gerekli faaliyetler gerçekleştirildi. Böylece tescil işlemi gerçekleştirilen alan büyüklüğü toplamda 6,34 milyon hektarı buldu.

Bu yıl ocak-kasım döneminde 320 bin 161 hektar alanda tescil çalışmaları tamamlanırken yıl sonunda tescil edilmiş toplulaştırılan alanın toplam 6,77 milyon hektara ulaşması öngörülüyor.

Türkiye'de arazi toplulaştırma çalışması yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunurken 2023 yıl sonuna kadar toplulaştırılan arazi büyüklüğünün 8,5 milyon hektara ulaştırılması planlanıyor.

Toplulaştırma çalışmaları kapsamında 450 proje gerçekleştirilirken bunların 306'sı tamamlandı, 144'ünde çalışmalar devam ediyor.

Arazi toplulaştırmasının faydaları arasında parsel büyüklüklerinin artması, düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulması, her parselin yola cephesi olması ve sulama şebekesine bağlanması, sulama oranının artması, kamu yatırımlarında tasarruf sağlanması, ekilemeyen arazilerin tarıma kazandırılması, modern tarım tekniklerinin uygulanabilmesi, zaman, yakıt ve iş gücü tasarrufu, tapu ve kadastro kayıtlarının yenilenmesi, zirai mücadele ve gübrelemenin kolaylaşması ve çiftçilerde gelir artışı öne çıkıyor.

Toplulaştırma çalışmalarını 2018'den bu yana DSİ yürütüyor.

Sulama projelerine 2 milyar liralık destek

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı 2007'den bu yana bireysel tarla içi modern sulama sistemlerine hibeye esas mal alım tutarı 1 milyon lirayı geçmemek kaydıyla yüzde 50 hibe desteği sağlıyor.

Destek kapsamında, tarla içi damla, tarla içi yağmurlama, tarla içi mikro yağmurlama, tarla içi yüzey altı damla, lineer veya center pivot, tamburlu ve güneş enerjili sulama sistemleri kurulması, tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri ile akıllı sulama sistemleri projeleri yer alıyor.

Türkiye genelinde 2007-2022 döneminde sulamada 47 bin 264 proje hibe kapsamına alınırken 4 milyon 703 bin 211 dekar alanın modern sulama sistemleriyle sulanması sağlandı. Bu işlemler için toplam 2 milyar 13 milyon 486 bin 439 lira hibe desteği vatandaşlara ödendi.

Bu yıl için 395 bin 229 dekar alanda 4 bin 733 projeye 238 milyon 950 bin 565 lira hibe verildi.

Bakanlık toprak projelerine odaklandı

Diğer yandan tarım topraklarının sürdürülebilir kullanımı için "Toprak Veri Tabanı" oluşturuluyor. Toprakların sürdürülebilir kullanımı açısından karbon, besin maddesi ve toksik element kapsamları belirlenip, verimlilik durumları ortaya konuluyor.

"Tarımsal Arazi Kullanım Planlaması Model Araştırmaları" ile toprakların seri bazında toprak haritaları, tarımsal kullanıma uygunluk sınıfları, iklim özellikleri, üreticilerin sosyoekonomik koşulları ile mevcut ürün deseni ve alternatif ürünler belirlenip veri tabanı oluşturularak, parsel düzeyinde ürün deseni planlamasına uygun bir model önerisi geliştiriliyor.

Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve güvenilir gıdaya ulaşmak için kimyasal kullanımının azaltılması, çevre dostu gübrelerin geliştirilmesi hedefiyle "Biyolojik Gübrelerin Geliştirilmesi ve Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" yürütülüyor.

"Organik Atık ve Artık Yönetimi Ülkesel Projesi"nde çeşitli bitkisel ve hayvansal atık ve artıkların topraklara geri dönüşümü ile toprak organik maddesinin yükseltilmesi, yerel kaynakların kullanılmasıyla ucuz organik gübre üretimi, kimyasal gübre kullanımının azaltılması ve sağlıklı üretim hedefleniyor.

TAGEM, Bakanlığın Strateji Eylem Planı (2019-2023) ve Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planı (2015-2023) kapsamında tarım ve mera topraklarını korumak, çölleşme ve erozyonla mücadele, arazi tahribatını dengelemek (ATD) ve ilgili politika ve stratejiler geliştirmek üzere planlarda yer alan hedef ve amaçlar doğrultusunda bölgesel ve ülkesel projeler yürütülüyor.

TAGEM ve özel sektör iş birliğinde geliştirilen "Arazi Tipi Topraktan Karbondioksit Salımı Analiz Sistemi" prototipi geliştirilirken yurt içi ve yurt dışı pazarlama için çalışmalar sürdürülüyor. Projeyle iklim değişikliğinin tarımsal faaliyetlere etkileri kapsamında topraktan atmosfere salınan sera gazlarının ölçüm ve izleme çalışmaları yapılacak. Sistemin ülke geneline hizmet etmesi ve ithalatın azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Yorum Yaz

Benzer Haberler

OGM Havacılık Dairesi Başkanı Okudan: "Tarihimizdeki en büyük hava gücü kapasitemiz"
  • 12.05.2023 14:13

OGM Havacılık Dairesi Başkanı Okudan: "Tarihimizdeki en büyük hava gücü kapasitemiz"

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Havacılık Dairesi B ...

Kırsal kalkınma amaçlı 12 bin 676 projeye hibe desteği verilecek
  • 04.04.2023 12:06

Kırsal kalkınma amaçlı 12 bin 676 projeye hibe desteği verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamınd ...

Arazi toplulaştırmada 2023 yılı hedefi 8,5 milyon hektar!
  • 05.12.2022 11:35

Arazi toplulaştırmada 2023 yılı hedefi 8,5 milyon hektar!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 yılı sonuna kadar toplulaştırılan arazi büyüklüğü ...

Baraj ve göletlerde depolanan su miktarı 200 milyar metreküpe çıkacak
  • 19.10.2021 11:39

Baraj ve göletlerde depolanan su miktarı 200 milyar metreküpe çıkacak

Tarım ve Orman Bakanlığı yatırımlarıyla yapılan baraj ve göletlerden oluşan depo ...