Kiracı sözleşmeyi sona erdirecekse, sözleşme bitim tarihinden en az 15 gün önce ev sahibinin eline geçecek biçimde uyarı yazısı göndermesi gerekir.