Yasalar, kiracıyı koruyan bazı hükümler içerse de, kira sözleşmesi serbest iradeyle kurulan bir borçlar hukuk sözleşmesidir. Bu bakımdan bu sözleşme yapılırken, kiraya verenin isteyeceği kira miktarına sınır çizen ya da belirli ölçüler getiren bir hüküm yoktur. Bir kişi nasıl hiçbir zaman evini kiralamama hakkına sahipse, istediği fiyata kiralama imkanına da sahiptir. Burada yapılacak bir şey yok. Ancak sözleşme yapıldıktan sonra istediği gibi kirayı arttırmasını kısıtlayan hükümler var. Kira artış oranlarında kontratta yazan oran geçerlidir. Ev sahibi bunun üzerinde bir oran isteyemez. Kira kontratında bir artış oranı yazmıyorsa da kira enflasyon oranında arttırılır.