İlk önce kiralayacağınız işyerinin yapacağınız işe uygun olup olmadığını konusunda belediyeden ruhsat alıp almayacağınızı araştırın. Doktor muayenehanesi, avukatlık ve mühendislik bürosu dışındaki yerlerde mutlaka kat sahiplerinin ya da bina yönetiminin onayını alın. İskânı olmayan binalara belediyenin ruhsat vermediğini işyeri kiralayacakların bunu dikkate alması gerekir. Sözleşmede kira bedelini net olarak belirtmelisiniz. Aksi halde kira net olarak yazılmazsa o bedel brüt olarak kabul edilir.