Her tip ve her fiyattaki ev, konut kredisi kullanılarak satın alınabilir. Kredi ile satın alınacak evin, inşaatının tamamlanmış olması ve kat irtifakı veya kat mülkiyeti tapularından birine sahip olması gerekiyor. Bazı durumlarda bankalar, proje geliştirici firma, kurum ve idarelerle özel anlaşmalar yaparak, daha temel aşamasında kredilendirme yapabiliyor.