Aynı binada birden fazla bağımsız bölüm bulunan apartman tipi konutlarda kredi verilmesi için kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu şartı aranıyor. Kat mülkiyetinin bulunmaması durumunda kat irtifakı tapusunun yanı sıra ekspertiz aşamasında inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi ile ilgili bir olumsuzluk bulunup bulunmadığı da kontrol ediliyor. Tek bir bağımsız bölümden oluşan villa tipi veya müstakil konutlarda ise, kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusunun bulunmaması durumunda ise, ilgili konutun krediye uygunluğunun değerlendirilebilmesi için arsa tapusunun ve yapı kullanım (iskan) izin belgesinin temin edilmesi gerekiyor.