Gelir Vergisi Açısından: 2007 yılından sonra satın alınan gayrimenkullerin 5 yıl içinde elden çıkarılması durumunda sağlanan kazanç ''Değer artışı kazancı'' olarak beyan edilip gelir vergisinin ödenmesi gerekiyor. Satın aldığı gayrimenkulü 5 yıl içinde elden çıkarmaları söz konusu olanların, gayrimenkulün maliyet bedeline esas olan, alış bedelini düşük göstermemelerinde yarar var. Aksi halde, 5 yıl içinde satılması sonucu ortaya gerçeğin de üzerinde bir kar çıkar. Harç Yönünden: Gayrimenkulün gerçek alış bedelinin tapu harcına esas olan tutardan düşük olması halinde, gerçek alış bedelinin tapu senedine yazılmasını tapu işlemleri sırasında talep etmek mümkündür .Bu durum özellikle kamu görevlilerini ''mal beyanı'' yönünde önümüzdeki yıllarda da, vergi mükelleflerini de ''nereden buldun'' sorgulaması yönünden ilgilendiriyor. Harcın Oranı Yönünden: Gayrimenkul alımı sırasında, hem alıcı hem de satıcı Tapu harcına esas değer üzerinden binde 15 oranında harcı ayrı ayrı öder.