Kira sözleşmesinin yazılı yapılması gereklidir. Taraflar sözleşmeyi kendi aralarında yapabilecekleri gibi, sözleşme imzalarına noterde onay alabilirler. Kira bedelinin artış oranı sözleşmede belirtilmelidir. Kira sözleşmesi yapılırken; tarafların ad ve adresleri, kiralanan taşınmazın ne amaçla kullanılacağı, demirbaş ve ortak giderlerin ödemelerin kime ait olacağı, kira süresi, aylık ve yıllık kira bedeli, artış oranı ve ödeme yerine ilişkin maddeler yer almalıdır. Bir ya da birkaç paydaşla kurulan kira sözleşmesi, diğer paydaşların onayları ile geçerlilik kazanabilir. Müşterek mülkiyette taşınmazın kiraya verilmesine ilişkin sözleşmenin geçerli olabilmesi için, paydaş ya da paydaşların onayları ile geçerlilik kazanabilir. Kapıcı ücreti, ortak elektrik ya da yakıt giderlerinin kiracıya ait olduğu sözleşmede belirtilmelidir.