Değerleme hizmetini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun sınavlarını başarıyla bitirerek sertifika almış olan değerleme uzmanları yapar.