Arsanın fiiyatı; toplam arsa alanı büyüklüğü (net ve/veya brüt parsel alanı), arsa payı ve mülkiyet yapısı, yeri, bölgesi, konumu, çevre gelişimi, komşuları, yol bağlantıları, ulaşım imkanlaryndan yaralanma ve ulaşılabilirlik durumu, gelecekte gelitim gösterme potansiyeli, manzarası gibi özeliklerinin yanı sıra, fiziksel özellikleri, yani boyutu, yola bakan cephesinin uzunlukları, topografyası, zemin durumu, genel altyapı hizmetlerinden yararlanma imkanları, imar durumu, kullanım biçimi, imar hakları ve sağladıkları, satış şartları ile arazi kullanım kısıtlamaları olup olmadığına göre belirlenir.