Apartman bağımsız bölüm sahiplerinden meydana gelen kat malikleri kurulu ana gayrimenkulü (apartmanı) yönetme hakkına sahiptir. Apartman yönetim tarzını, kullanma amacını, şeklini yasalara uygun olmak koşulu ile bu kurul belirler. Kat maliklerinin oybirliği ile kabul ettikleri yönetim planı apartmanlarda tüm kat malikleri ve kiracılar için bağlayıcıdır. Yönetim planının değiştirilebilmesi için 4/5 çoğunlukla karar alınmalıdır. Apartman yönetimi, yönetim planında gösterileceği üzere bir yönetici ile veya yönetim kurulu tarafından yönetilebilir. Kiracılarda hatta apartman dışından birisi dahi yönetici olabilir. Yönetim planında aksi hüküm yoksa bu kişiler kat malikleri toplantısına katılamazlar. Giderlerin nasıl bölüştürüleceği yönetim planında belirtilmemişse kaloriferci, kapıcı, bekçi, bahçıvan ücretleri kat malikleri arasında eşit bölüştürülür. Diğer giderlerde aidatlar her bağımsız bölüm için eşit bir şekilde bölüştürülebileceği gibi arsa payına göre de belirlenebilir. Apartmanın ortak giderleri için aidat ödenmesi zorunludur. Kat malikleri ortak tesisler üzerinde kullanma hakkında vazgeçerek arsa payı oranında giderlere katılmaktan kaçınamaz. Kat malikleri veya yönetici, belirlenen katılım payının (aidat veya zorunlu giderler) ödenmemesi halinde borçlu kat malikinden aylık yüzde 10 gecikme tazminatı isteme hakkına sahiptir.