Vatandaşın tapuya dilekçe verme hakkı vardır

Vatandaşın tapuya dilekçe verme hakkı vardır

Sahte vekaletlerle, sizden habersiz, taşınmazınızın satılamaması için, tapuya bildirim yapılmasına vurgu yapmıştık. Her vatandaşın, dilekçe verme hakkı vardır. Bu da, kanunla belirtilmiştir

Sahte vekaletlerle, sizden habersiz, taşınmazınızın satılamaması için, tapuya bildirim yapılmasına vurgu yapmıştık. Her vatandaşın, dilekçe verme hakkı vardır. Bu da, kanunla belirtilmiştir.

 İŞTE KANUN:

 DiLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAiR KANUN 

Kanun Numarası : 3071

 Kabul Tarihi : 1/11/1984

 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/11/1984 Sayı: 18571

 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 64

 Amaç:

 Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının kendileriyle veya kamu ile

ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye BüyükMillet Meclisine ve yetkili

makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir.

Kapsam:

 Madde 2 - Bu Kanun, Türk vatandaşlarınca Türkiye BüyükMillet Meclisi ile

idari makamlara yapılan dilek ve şikayetler hakkındaki başvuruları kapsar.

 Dilekçe hakkı:

 Madde 3 - Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye BüyükMillet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.

Dilekçede bulunması zorunlu sartlar:

 Madde 4 - Türk vatandaşlarının Türkiye BüyükMillet Meclisine veya yetkili

makamlara verdikleri veya gönderdikleri dilekçelerde, dilekçesahibinin adı -

soyadı ve imzası ile is veya ikametgah adresinin bulunması gerekir.

 Belki bazı kişiler, tapuya yük biner diye düşünebilirler. Binerse biner. Vatandaş dişinden, tırnağından arttırarak aldığı mülkünün bir takım sahtekarlarca satılması neticesi, mahkeme, mahkeme dolaşacak mı? Tedbir alması hakkı yok mudur?

 Elbette vatandaş, zor durumda kalmamak için her tür tedbire başvuracaktır. Öncelikli tedbirde, tapuya bildirimdir.

 

 Başkent Mektubu / Salim TAŞCI ( Gayrimenkul Uzmanı)

Önceki yazıları

 Tapusu olan mülk sizin mi acaba?

- Gayrimenkulde orta direğin direği kırıldı!

 -Belediyeler keyfi istimlak yapamayacak

- Ekonomiyi soğurturken dondurmayın!

- Yüzde 40 satışları %40 düşürür

- Merhaba ve hoşbulduk

  • Etiketler:

Yorum Yaz