Türkiye’de inşaat sektörü ekonomik yapı ile paralel ilerliyor

Türkiye’de inşaat sektörü ekonomik yapı ile paralel ilerliyor

İnşaat sektörü ekonomik gelişmeye paralel bir seyir gösterirken konut sayısı da her yıl bir önceki yıla göre artmaktadır

Ekonomik yapıya göre şekillenen inşaat sektörü son 3 yıla bakıldığında inşaat ve konut, ekonomik dinamiğin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yeni ve eski konutlarla ilgili konut fiyat endeksi açıklamaktadır. Yeni konut fiyat endeksine göre ;  Kasım 2012'de 128 lira olan bir konut birim fiyatı Kasım 2013 de 145'e çıkmıştır.  
konut satış grafiği

İnşaat sektörünün Türkiye'deki önemi, rakamlarla sektör

Türk inşaat sektörü ekonomik gelişmeye paralel bir gelişme göstermektedir. Son üç yıllık veriler incelendiğinde ekonominin önemli bir dinamiğinin inşaattan geldiği görülmektedir.
konut

Gayrimenkul sektöründe Foreign Direct Investment bilgileri

Gayrimenkul sektöründen Türkiye'ye giriş yapan doğrudan yabancı sermaye miktarı ile ilgili değişimlere bakıldığında son üç yılda girişlerin arttığı görülmektedir.
konut grafiği

Türkiye'de vergi oranları 

Türkiye'de vergilerle ilgili rakamlara aşağıda bakabiliriz.
grafik

Türkiye'de sektörlerine göre ekonomik paylar


grafik

kiralık alan
AVM
Son yıllarda perakende sektörünün ivmelenerek gelişmesi,  paketleme ve lojistik sektörünün bunu izlemesine neden olmuştur. Bilgisayar ve barcode sistemlerinin gelişimi , ev sahipliğinin artışı ve kültürel düzeyin yükselmesi kentleşmeyi beraberinde getirmiştir. Türkiye'de köyden şehire göç devam etmektedir ve hesaplamalara göre bu göç 2025 senesine kadar devam edecektir. Çalışan kadın sayısı her geçen yıl artmakta, hane halkı sayısı ise düşmektedir. Hane halkı sayısındaki azalma nüfusun artışı ile birara geldiğinde bugün he geçen gün daha fazla erişilebilir konut ihtiyacına neden olmaktadır. Ancak ülkede imarlı ve erişilebilir konut yapılabilecek  arsa miktarı kıttır, bu tipte arsalar ise pahalı olduğundan konutun satış fiyatına arsanın maliyeti eklendiğine fiyatı erişibeili olmaktan uzağa taşıyabilmektedir.  Öte yandan ülkede açılan üniversite sayış artmakta, genç nüfusunda eğitimi seviyesini yukarı doğru çekmektedir.  AVM ‘lerin son yıllarda büyük şehirlerden Anadolu şehirlerine doğru kayması bir yaşam biçimi haline gelmiştir. Küçük şehirlerde AVM‘ler sadece alışveriş içinde değil sosyalleşeme içinde kullanılan bir yaşam ve eğlence merkezlerine dönüşmüştür. Bugün Türkiye AVM konusunda planlama, imalat ve işletmede dünyaya bilgi ihracatı yapmaktadır.

gayrimenkul

 

Yorum Yaz