Tulip Gayrimenkul satışa devam edecek

Tulip Gayrimenkul satışa devam edecek

Tulip Gayrimenkul şirketi, Tulip Turkuaz ve Tulip Towers projelerinin durdurulmasıyla ilgili olarak, bugün hala kanunen sözleşmelerinin geçerli olduğunu, satış dahil tüm haklarının aksi bir mahkeme kararına kadar geçerli bulunduğunu belirtti

 

Tulip Gayrimenkul şirketi, Tulip Turkuaz ve Tulip Towers projelerinin durdurulmasıyla ilgili olarak, bugün hala kanunen sözleşmelerinin geçerli olduğunu, satış dahil tüm haklarının aksi bir mahkeme kararına kadar geçerli bulunduğunu belirtti.
 
Tulip Gayrimenkul'den, Emlak Konut GYO'nun Hollanda merkezli Tulip Gayrimenkul ile Bahçeşehir'de hasılat paylaşımı yöntemiyle uyguladığı projeye ilişkin sözleşmenin feshiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, adi ortaklığın temsil ve ilzam yetkisi değil, Adi Ortaklığın kendisinin ortadan kalktığı, bu durum defalarca mahkeme kararları ile Emlak Konut'a iletildiği halde bu hususun bugün bile telaffuz dahi edilmemesinin çok ilginç olduğu ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 yıldır yardımcı olunan hususların nasıl bir yalan olduğu yalnızca yeni imar planında Tulip arazilerinin kesilip biçilmesi, içinden yol geçirilmesi, imar planı iptal kararının Tulip'ten saklanarak arazi paylarının cebren tahsili, ekonomik kriz nedeniyle ve Emlak Konut A.Ş. Yönetim Kurulu kararıyla diğer projelere verilen 250 günlük süre uzatımının tarafımıza bir türlü verilmemesi gibi uygulamalar Hollanda hükümetinin bile infialini uyandırarak haksız rekabet olarak Emlak Konut A.Ş'ye uyarı göndermesine yol açmışken, Tulip'e yardım edildiğinden bahsedilmesi nasıl bir aymazlıktır?
 
Bahsi geçen ilerleme oranı sadece 8 ayda ulaşılan ilerlemedir. Projenin geri kalan bölümlerinde imar planı iptali, ekonomik kriz ve 17 Temmuz 2009'da Emlak Konut A.Ş'nin açıkça bildirildiği üzere hak gasplarından dolayı üretim yapma imkanı bulunamamıştır. Son 2 ayda ulaşılan üretim hızıyla proje Ağustos 2011'de bitecek şekildedir. Zaten bu husus da Emlak Konut A.Ş. tarafından bilinmekte olup imzaladıkları konut satış sözleşmelerinde 30 aylık proje teslim süresi ve ayrıca Emlak Konut A.Ş. tarafından onaylanan ve sözleşme törenine de katılınan Tulip Towers için yapılan inşaat sözleşmesindeki 630 günlük inşaat süresi ya da Aralık 2011 bitiş süresi ile aşikardır."
 
Toplam 930 günlük süre varken, "kerhen" 471 günlük süre uzatımı verildiği, ek süre taleplerinin mevcut olduğu ifade edilen açıklamada, "Tulip yetkililerinin hukuka aykırı işlemlerle adlarına geçirildiği, genel kurul toplantısının, imza sirkülerinin iptal edildiği kararı kesinleşmemiş olup Yargıtayca kesinleşene kadar ilgili mahkemenin bir yürütmeyi durdurma ve tedbir kararı bulunmadığından bir geçerliliği yoktur. Dolayısıyla bu karar kesinleşene ve söylendiği haliyle kesinleşse bile yeni genel kurul yapılana kadar Tulip'in mevcut temsil yetkileri geçerlidir" denildi.
 
Adi ortaklığın fesih olduğu hakkında mahkeme kararı ve mütalaalar bulunmasına rağmen hala Emlak Konut A.Ş'ce kabul edilmediği, bu durumda devlet ihale yasası ve diğer Emlak Konut A.Ş. sözleşmelerince yetkili olan pilot ortak Tulip'in işe devam etmeye ve işe devam hususlarını gerçekleştirmeye yetkili olarak idareye ilettikleri yeni adi ortaklık yapısının da Emlak Konut A.Ş. tarafından kanunsuz olarak hala onaylanmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dolayısıyla bu açıklamanın neredeyse tümü asılsız, haksız, tek taraflı, fesih girişimine mesnet oluşturma endişesiyle hazırlanmış, yanlışlıkları tarafımızca kolaylıkla ispatlanacak ifadelerdir.
Ayrıca fesih talebinde 18 Mayıs 2010 tarihli Emlak Konut A.Ş. kararının bundan sonra onlarca operasyonel işlemin bizzat Emlak Konut A.Ş'ce yürütüldüğü ve bunun da belgeli olduğu dikkate alınırsa, aslında o tarihte yapılmadığı ve daha sonradan bu kararın usulsüzce ikmal edildiği açıktır. Bu konuda Emlak Konut A.Ş'ye 25 Mayıs 2010 tarihli ihtarımız da mevcuttur.

Bugün hala kanunen sözleşmemiz geçerli olup, satış dahil tüm haklarımız aksi bir mahkeme kararına kadar geçerlidir.
Bu noktada ve taraflarına iletilen tüm deliller ortadayken hala kötü niyetli tutumu devam ettiren Emlak Konut A.Ş. ve tüm ilgili yöneticileri hakkında Cumhuriyet savcılıkları nezdinde yapacağımız şikayet hakkımız başta olmak üzere tüm yasal haklarımızı da saklı tutmaktayız."
  • Etiketler:

Yorum Yaz