Konut satışları tüm zamanların rekorunu kırdı

Konut satışları tüm zamanların rekorunu kırdı

Gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Cushman & Wakefield, ‘2015 yılı Türkiye Gayrimenkul Pazarı Raporu’nu açıkladı.

Ofis, perakende, otel, lojistik ve konut segmentleriyle gayrimenkul sektörünü bir bütün olarak ele alan Cushman & Wakefield'ın yıllık raporu açıkladı. 

A sınıfı ofis arzı 5.5 milyon m2'ye koşuyor

Toplam A sınıfı ofis arzının yılsonu itibarıyla 4.72 milyon m2'ye eris¸erek yıllık bazda % 11 arttığını gösteren rapora göre, en fazla arz giris¸inin gerçekles¸tigˆI Atas¸ehir ve Maslak bölgeleri en çok talep gören bölgeler oldu. Bos¸luk oranları ise yeni tamamlanan projelerle birlikte en fazla Kozyatagˆı, Kagˆıthane ve Maslak'ta arttı. Öte yandan yılın son çeyregˆinde yaklas¸ık 165.000 m2 yeni arzın pazara girmesiyle birlikte toplam bos¸luk 780.700 m2'ye eris¸ti ve genel bos¸luk oranı bir önceki yıla göre hafif artış kaydederek 2015 yıl sonunda % 16.5 oldu. Halen ins¸ası devam eden 1.67 milyon m2 yeni ofis arzının iki yıl içerisinde tamamlanması beklenirken, 2016 yılsonunda toplam A sınıfı ofis arzının 5.5 milyon m2'yi as¸ması tahmin ediliyor.

Depolamada lojistik firmaları yine önde

Rapor, sanayi ve lojistik pazarında 2015 yılında gerçekles¸en yaklas¸ık 250.000 m2 kullanıcı is¸lem hacminin bir önceki yılın iki katı olduğunu ve gerçekles¸en is¸lemlerin yaklas¸ık % 65'inin lojistik odaklı GYO is¸lemleri olduğunu ortaya koydu. En aktif kullanıcılar ise yine perakende sektörü ve dagˆıtım/depolama ihtiyaçları oldu. Yurt içi talebin sanayi pazarının ana lokomotifi olmaya devam edeceği vurgulanırken ihracat seviyesindeki düs¸üs¸ün yeni kiralama is¸lem hacmini ve kısa vadede kiraları olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. 

Konut satışları tüm zamanların rekorunu kırdı 

2015 yıl sonu itibarıyla 1.3 milyon adet konut satıs¸ı gerçekles¸erek, bir önceki yıla göre % 11 artıs¸ kaydeden konut sektörü, bu rakamla veri başlangıç tarihi olan 2008'den bu yana tüm zamanların en yüksek seviyesine ulas¸tı. Aynı dönemde yabancıya konut satıs¸ı 22.830 oldu ve geçen yılın aynı dönemine göre % 20 artıs¸ gösterdi. 

Otel doluluk oranlarında hafif düşüş oldu

Rapora göre, 2015 sonu itibarıyla Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 36.2 milyona eris¸erek geçen yıl ile aynı seviyede kaldı. Aynı dönem I·stanbul 12,4 milyon ile en fazla ziyaret edilen s¸ehir oldu. 2015 yılı ortalama doluluk oranları geçtigˆimiz yıl ile kars¸ılas¸tırıldıgˆında hafif bir düs¸üs¸ görüldü. 2014 yılında doluluk oranı yüzde 65 idi. 

Perakendede konsolidasyon eğilimi görülüyor 

2015 yılsonu itibarıyla toplam arzın 368 AVM'de 10.7 milyon m2'ye eris¸tiğini ortaya koyan raporda, 3 yıl içerisinde yaklas¸ık 2 milyon m2 yeni AVM arzı giris¸i olması ve toplam arzın 418 AVM'de 12.8 milyon m2'ye eris¸mesi bekleniyor. 

Rapora göre İstanbul'un ana alıs¸veris¸ caddeleri İstiklal, Bagˆdat ve Nis¸antas¸''nda son 12 ayda toplam 112 magˆazada yaklas¸ık 18.000 m2 yeni kiralama is¸lemi gerçekles¸ti. Ayrıca aynı dönemde ana alıs¸veris¸ caddelerine 67 yeni marka girerken, 113 marka çıktı. Üç ana caddede marka sayısının % 7 azalma göstermesi, caddeye giris¸ yapan ve çıkan markalar arasında nette 46 düşüş, perakende pazarının bir konsolidasyon egˆilimine is¸aret ediyor. 

Rapordaki perakende verilerini değerlendiren Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı Toğrul Gönden, perakende harcamalarının 2015 yılsonu itibarıyla % 3.7 artıs¸ gösterdiğini belirterek şöyle devam etti: “2014 yılına göre Bağdat Caddesi'ndeki boşluk oranı yüzde 9'dan yüzde 14'e çıktı, bunun en büyük nedenlerinin başında kentsel yenileme projeleri geliyor. Nihai sonuçlar ve bunların ana caddeler üstündeki sürdürülebilir etkileri ancak yenileme projeleri tamamlandıktan sonra gözlemlenebilir. Bu nedenle bu alandaki mevcut analizin geçici olduğunu kabul edebiliriz." 

“Yurt içi talep büyümenin temel lokomotifi”

2015 Gayrimenkul Raporu'nu hazırlarken temel aldıkları ekonomik verileri değerlendiren Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra Gönden, yüksek enflasyon satın alma gücünü etkilese de tüketici harcamaları seviyesinin korunduğuna işaret etti. Türk Lirası'ndaki degˆer kaybının da etkisiyle ihracatın yılsonunu güçlü kapattığını ancak ticari duyarlılık ve yatırımın duragˆan bir görüntü sergilediğini hatırlatan Gönden, “Ekonomik politikalar ve reform beklentilerindeki belirsizlik 2016 yılında yatırımı geride tutabilir. Ancak yurtiçi talebin orta vadede büyümenin temel lokomotiflerinden biri olmaya devam etmesi bekleniyor. Kur dalgalanması bazı mal sahipleri ve perakendeciler için endis¸e oluşturmakta  olup, sabit kurlu kira uygulamaları yaygınlas¸abilir” diye konuştu. 

Yorum Yaz