Ev alanlara büyük kolaylık!

Ev alanlara büyük kolaylık!

Yeni emlak alanlar, önümüzdeki dönemde büyük bir kolaylıkla karşılaşacak. İşte ayrıntılar...

 Gelir İdaresi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde belediyelerle ortaklaşa yürütülen Belediye Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Projesi tamamlandığında, emlakla ilgili bütün işlemler ve belediye vergi beyannamelerinin verilmesi tümüyle elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

Bu çerçevede belediyelerin vergiyle ilgili işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi için belediyelerde elektronik altyapı kurulacak, mevcut formatlar gözden geçirilecek, yeni sisteme ilişkin yazılımlar hazırlanacak.
Maliye Bakanlığı da, uygulamanın vergisel altyapısı için bir tebliğ çıkaracak. Bu tebliğde, belediyelere, belirlenen vergileri ve emlak bildirimlerini elektronik ortamda kabul yetkisi tanınacak.
Belediye hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi projesi kapsamında yeni emlak alanlar, elektronik ortamda bildirimde bulunabilecek.
 
Emlak bildirimi ile vergi beyannamelerini elektronik ortamda verme işlemi ihtiyari olacak. İsteyen vatandaş ya da kuruluş, bildirim ya da vergi beyannamelerini elektronik ortamda, isteyenler de şimdiki gibi elden verebilecek.
 
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Yürütülen çalışmalara göre, elektronik beyanname uygulamasına ''ilan reklam vergisi, haberleşme vergisi, eğlence vergisi, yangın-sigorta vergisi'' gibi vergilerden başlanacak. Mükellefler, artık belediyelere gitmeden elektronik ortamda beyanda bulunup, vergi ödeyebilecek.
 
Emlakta da e-bildirim devreye girecek. Yeni emlak alanlar, sistemin kurulmasından sonra internetten bildirimde bulunabilecek. Bunun için e-devlet kapsamında şifre alınacak. Bu şifreyle sisteme girilecek, daha sonra da TC kimlik numarası, kimlik ve emlak bilgileriyle emlak bildirimi yapılacak.
 
Örneğin A vatandaşı, 1 daire aldı. Sisteme girecek. Elektronik ortamda bildirimde bulunacak. Varsa tahakkuk bilgileri ekrana gelecek. Vatandaş, yine elektronik ortamda bu tutarı kredi kartıyla ödeyebilecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, belediyelere ilişkin bildirim ve vergilerin elektronik ortama alınmasıyla vatandaşın belediyelere gitmeden, çok sayıda işlemi internet üzerinden yapabileceğine dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
 
''Yeni sistemle oldukça ileri bir elektronik altyapı oluşturulacak. Ancak belediyelerin yapıları çok farklı. Bazı belediyelerde elektronik altyapı oldukça güçlü, bazılarında ise yok denecek kadar az. Bu nedenle mahalli idarelere bu konuda yetki verilecek, fakat elektronik ortam, mükellefler açısından ihtiyari olacak. Belediyeler, yeni uygulamada da elden evrak alabilecek.

Maliye Bakanlığının elektronik beyan yetkisini ilişkin tebliğ taslağı da hazır. Altyapı oluşturma sürecinde bir Tebliğ de yayımlanacak. Gelir İdaresi Başkanlığının e-beyanname uygulaması da burada belediyelere örnek teşkil edecek.''
 
  • Etiketler:

Yorum Yaz