Emsal kira bedeli! Şükrü Kızılot yazdı!

Emsal kira bedeli! Şükrü Kızılot yazdı!

Beyanı zorunlu en az kira, "emsal kira bedell"dir. Kira gelirleriyle ilgili olarak, Gelir Vergisi Yasası'nın 73. maddesinde, "Emsal Kira Bedeli" başlıklı bir madde yer almaktadır

Beyanı zorunlu en az kira, "emsal kira bedell"dir. Kira gelirleriyle ilgili olarak, Gelir Vergisi Yasası'nın 73. maddesinde, "Emsal Kira Bedeli" başlıklı bir madde yer almaktadır.

Bu maddeye göre; "Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bina ve arazide emsal kira bedeli, belirlenen vergi değerinin yüzde Sidir." Emsal kira bedeli uygulamasına ilişkin bu hüküm; esas itibariyle, gayrimenkullerin bedelsiz olarak GVK'nın 73. maddesinde belirtilenler dışındaki kişilerin kullanımına tahsis edilmesi veya kira bedelinin tespit edilememesi durumları ile kira gelirlerinin muvazaalı olarak gerçek değerinin altında beyan edildiği durumlarda vergi güvenlik önlemi olarak kullanılmak amacıyla getirilmiştir.
Gayrimenkul sermaye iradında gayrisafi hasılat; nakden, aynen veya para ile temsili mümkün olan menfaatlerden oluşmaktadır.

Esas böyle olmakla birlikte bazı istisnai durumlarda gerçek kira yerine emsal kira bedelinin gayrisafi hasılat olarak kabul edileceği GVK'nın 73. maddesinde açıklanmıştır.
Bilindiği gibi, gayrimenkul sermaye iratlarında, emsal kira bedeli esası öngörülmüş ve mükelleflerce kiraya verilen mal ve hakların kira bedellerinin emsal kiradan düşük olamayacağı hükme bağlanmıştır.

Gayrimenkulun kiraya verilmesi nedeniyle elde edilen gerçek kira gelirinin kira sözleşmesi, ödemeye ilişkin banka dekontu veya havale makbuzu vb. belgelerle veya kiracının ifadesiyle ispat veya tevsik edilmesi yeterli olup, ayrıca emsal bedeli karşılaştırılmasına gidilmemesi gerekir.

Kaynak: Hürses

  • Etiketler:

Yorum Yaz

Öne Çıkanlar