Tolga Özkarakaş: Türkiye’nin ilk ikiz fuarları kentsel dönüşüme çözüm sunacak

Tolga Özkarakaş: Türkiye’nin ilk ikiz fuarları kentsel dönüşüme çözüm sunacak

Türkiye’nin ilk ikiz fuarları Intergeo Eurasia ve Seismic Safety 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul WOW Kongre Merkezi’nde yapılacak

Messe München International'ın ana kurucu ortağı olarak Türkiye'de faaliyete geçen MMI Eurasia Fuarcılık'ın ilk organizasyonu olan Türkiye'nin ilk ikiz fuarları Intergeo Eurasia ve Seismic Safety 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul WOW Kongre Merkezi'nde yapılacak. 

Intergeo Eurasia Fuarı; fuar ve konferanstan oluşan etkinlik kombinasyonu. Bu özelliği ile  organizasyon, katılımcılara ve ziyaretçilere iletişim ve diyalog ortamı sunacak. Ayrıca bu kombinasyon sağlıklı arazi geliştirme metodlarının yanısıra, harita üretimi teknolojilerinin ulaştığı noktayı, arazi denetimi ve gayrimenkul yönetim metodlarını katılımcı ve ziyaretçileri ile paylaşacak.

MMI Eurasia Fuarcılık CEO'su Tolga Özkarakaş konuya ilişkin açıklamasında, yapılacak fuarın  Güney Avrupa ve Ortadoğu'daki jeodezi, jeoinformasyon, inşaat ve çevre gibi alanlarda çalışmalar yapan uzmanları biraraya getireceğini söyledi. 

Özkarakaş, “Fuar, mekansal altyapı verilerinin ortaya konulmasına ilişkin  tartışmaların yapılacağı önemli bir platform olurken, diğer yandan da jeoinformasyon sistemleri alanındaki en yeni teknoloji ve gelişmeleri katılımcılara sunacak. Mekansal verilerin gerekliliği, ilgili sektörler (inşaat, altyapı gibi) için bugünkü iş kararlarının önemli bir bölümünü oluşturmakta. Bu veriler, sektör yöneticileri için, meteorolojik olaylar, doğal afetler ve depremlere karşı geliştirilecek önlemler konusunda alınacak kararlara etki etmede hayati önem taşıyor” dedi.  
MMI Eurasia Fuarcılık CEO'su Tolga Özkarakaş ayrıca, Intergeo Eurasia Fuarı'nın bu konuda bir bilgi merkezi olacağını, modern dijital kadastro, harita üretim teknolojileri ve arazi denetimi ile gayrimenkul yönetimine ilişkin en gelişmiş yöntemleri katılımcıları ile paylaşacağını kaydetti. 

Fuar çerçevesinde düzenlenecek konferansın konuları ise; bölgesel ve uluslararası mesleki çalışmalar, işbirliği yapılabilecek alanlar, veri üretimi ve toplama, sektörel teknolojiler, kadastro, ve sektördeki başarılı çalışmalar olacak. 

Organizasyona destek verecek kuruluşlar ise şöyle:

International Federation of Surveyors (FIG) – Uluslararası Ölçüm Federasyonu

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) – Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği

German Society for Geodesy, Geoinformation and Land Management (DVW e.V.) – Alman Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Derneği

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)    

İkiz Fuarlar'ın bir diğeri ise Seismic Safety Fuarı. Deprem Güvenliği, Yangın Koruma ve Kentsel Dönüşüm İhtisas Fuarı olan Seismic Safety Fuarı, depreme dayanıklı tasarım ve inşaat odaklı bir organizasyon. 

MMI Eurasia Fuarcılık CEO'su Tolga Özkarakaş, Seismic Safety Fuarı'nda şehir planlama ve tasarımı, güvenlik, depremle ve yangınla ilgili önlemler ve inşaat malzemeleri ile  çevre konularına ilişkin çözümlerin ortaya konacağını söyledi.

Özkarakaş, “Sadece İstanbul'da yüzlerce konutun ve yerleşim bölgesinin kentsel dönüşüm projeleri ile rehabilite edilmesi gerekiyor. Söz konusu yatırım programının, yapıların deprem güvenliği amacıyla yenilenmesine yönelik çözümler konusunda büyük bir talep artışı olması bekleniyor. Sadece bu oluşum bile Seismic Safety Fuarı'nın sektör için önemini artırıyor” diye konuştu.

Seismic Safety Fuarı deprem öncesi planlanma ve kentsel dönüşüm anlamında  tüm süreçleri kapsayan bir platform olma kimliğini ortaya koyuyor. Fuar'ın ana amacı hedef gruplara depremden kaynaklanan hasarları en aza indiren yenilikçi çözümleri sunmak.

Yorum Yaz