TOKİ’den İstanbul Bahçeşehir’de ihale

TOKİ’den İstanbul Bahçeşehir’de ihale

TOKİ, İstanbul’un Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi, Hoşdere Köyü 5 parselde, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işini ihaleye çıkardı.

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'un Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi, Hoşdere Köyü 5 parselde, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işini ihaleye çıkardı.

TOKİ'nin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Duyuruya göre ihale TOKİ'nin "Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin" ilgili maddesi uyarınca, "açık ihale usulü" ile yapılacak.
 
Uluslararası olmayan ihaleye, yerli ve yabancı inşaat firmaları ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimleri de katılabilecek.

İstekliler, ihale dosyası ve eklerini, bedeli ödeyerek TOKİ'den satın alabilecek. Teklif dosyaları, 8 Ekim 2010 tarihinde saat 14.00'e kadar Toplu Konut İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığına verilecek.
 
Buna göre teklifler, 8 Ekim 2010 tarihinde saat 14.00'de istekliler huzurunda ihale komisyonu tarafından açılacak. Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler, 15 Ekim 2010 tarihinde saat 14.00'de yapılacak ikinci oturuma davet edilecek. Söz konusu ihalede geçici teminat tutarı, isteklinin idare payı olarak teklif ettiği bedelin yüzde 3'ü olarak belirlendi.
 
  • Etiketler:

Yorum Yaz