Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı yeniden ihaleye çıkıyor!

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı yeniden ihaleye çıkıyor!

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Özelleştirme İhalesi'nde süreç yeniden başlıyor. Daha önce Koç Holding'in kaznadığı ihale bir süre sonra iptal edilmişti. İhale geçici teminat bedeli 75 milyon TL, son teklif verme tarihi ise 27 Eylül 2022 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı işletme işini yeniden ihaleye açıyor. Geçici teminat bedeli 75 milyon lira olarak belirlenen ihale kapsamında işletme süresi 40 yıl olarak belirlendi. Geçmiş dönemde yine ihaleye çıkan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nda kazanan Koç Holding olmuş ancak ihale iptal edilmişti.

fenerbahçe kalamış yat limanı özelleştirme ihalesi projesi son durum 2022 kim kazandı neden iptal edildi

İhalenin detayları şöyle;

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait “Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı” 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, 40 (kırk) yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecektir. 

1. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.
2. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak Girişim Grubu sadece yatırım fonlarından oluşamaz. Ancak yatırım fonlarının hissedarı olduğu tüzel kişiliğe sahip şirketler tek başlarına veya Ortak Girişim Grubuna dahil olarak ihaleye katılabilirler.
3. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanının satın alınması ve İdare’nin web sitesinden temin edilecek Gizlilik Taahhütnamesinin imzalanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalanması gerekmektedir.
4. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı, bedeli olan 75.000-TL’nin İdare’nin
•    T. Vakıflar Bankası T.A.O. TR220001500158007287550667 numaralı (Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesabı) hesabına yatırılması ve “FENERBAHÇE KALAMIŞ YAT LİMANI İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubu (veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin) isminin de açıkça belirtildiği banka dekontun ibraz edilmesi kaydıyla İdare’nin aşağıdaki adresinden elden temin edilebilecektir. İstekli tarafından talep edilmesi halinde, banka dekontunun bir nüshasıyla Gizlilik Taahhütnamesinin aslının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokumanı iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilebilecektir.
Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi almak için ödenen tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.
5. İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat verilmesi gerekmektedir.
6. Tekliflerin, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç son teklif verme tarihi 27.09.2022 saat 17.00’ye kadar üzerinde “FENERBAHÇE KALAMIŞ YAT LİMANI İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.
8. Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9. İhale konusu Fenerbahçe Kalamış Yat Limanının yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkının verilmesi, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkının verilmesinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.
10. Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.
11. İhale ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. Aşağıda verilen iletişim kanallarından bilgi temin edilebilir.   

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı yeniden ihaleye çıkıyor!
  • 07.07.2022 10:17

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı yeniden ihaleye çıkıyor!

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Özelleştirme İhalesi'nde süreç yeniden başlıyor. D ...

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesine 2,5 milyar TL'lik teklif!
  • 12.11.2021 08:43

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesine 2,5 milyar TL'lik teklif!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı özelleştirme ihal ...

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı özelleştiriliyor!
  • 27.03.2021 09:31

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı özelleştiriliyor!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nı 40 yıl süreyle ...

Tek-Art İnşaat: Fenerbahçe Yat Limanı'yla alakamız yok
  • 24.05.2014 16:49

Tek-Art İnşaat: Fenerbahçe Yat Limanı'yla alakamız yok

Tek-Art İnşaat, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nda teklif veren firmanın kendiler ...

Fenerbahçe Yat Limanı'na 664 milyon dolarlık teklif!
  • 23.05.2014 14:16

Fenerbahçe Yat Limanı'na 664 milyon dolarlık teklif!

Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri'nden Fenerbahçe Yat Liman ...

Fenerbahçe Yat Limanı ihaleye çıktı
  • 14.05.2014 17:10

Fenerbahçe Yat Limanı ihaleye çıktı

İstanbul Kalamış’taki Fenerbahçe Yat Limanı’nın 30 yıl süre ile işletme hakkını ...