AKG Gazbeton

AKG Gazbeton, Türkiye sanayisini temsil eden tek firma oldu

Şirket haberleri 28.11.2017 13:20

AKG Gazbeton, Birleşmiş Milletler tarafından sunulan raporda Türkiye sanayisinde ilk sırada yer alarak dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü (United Nations Environmental Programme, UNEP) ilkini 2015 yılında yayınladığı ve gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren firmalardan seçilen kuruluşların O-LCA çalışmalarından örnekler içeren uygulama rehber dokümanının bir yenisini, 2017 yılında gelişmekte olan ülkelerden seçtiği 12 kuruluşun O-LCA deneyimlerini içerecek şekilde yeniden yayınladı.

Bu rehber dokümanda, Türkiye sanayicilerini temsilen AKG Gazbeton yer alma hakkını kazandı.
Aralarında KOBİ'lerden çok uluslu kuruluşlara kadar çok farklı kurumların bulunduğu bu çalışmaya seçilen firmaların ortak özelliği ise sürdürülebilirlik alanında altyapı çalışmasını tamamlamış olmaları.

UNEP, ISO 14072 Kurumsal Yaşam Döngü Analizi (O-LCA) standardının kuruluşların sürdürülebilirlik altyapılarının güçlenmesi için önemli bir araç olduğu inancıyla, kullanımının yaygınlaştırılması için teşvik ediyor.

Organizasyonel Yaşam Döngü Analizi (O-LCA), üreticilerin ürünleri için hazırlanan Yaşam Döngü analizinden farklı olarak, tüm ilgili paydaşların çevresel performansını dikkate alarak oluşturulan ve organizasyonun bütününün verileriyle hazırlanan kapsamlı bir analiz olarak dikkat çekiyor.

AKG Gazbeton paydaşlarının çevresel sorumluluklarını dikkate alıyor

Ürünleri için yaşam döngüsü ve karbon ayak izi analizlerini yapan, çevre yönetim sistemi kurarak çevreye verdiği önemi bir yönetim prensibi haline getiren AKG Gazbeton, paydaşlarının çevresel sorumluluklarını da dikkate alarak tüm organizasyonun yaşam döngü analizini bu proje ile ortaya koyuyor.

AKG Gazbeton, içinde bulunduğu dünyadaki kurumsal vatandaşlık bilinci ve Türkiye'nin 2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluşturan Paris Anlaşması ile taahhüt yükümlülüğünün yerine getirilmesine katkı sağlayabilmek amacıyla, Organizasyonel Yaşam Döngü Analizini, Metsims kuruluşundan aldığı destekle tamamladı ve ilham vermesi için UNEP aracılığıyla tüm kuruluşların incelemesine açtı.

AKG Gazbeton, ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik projelerinin bir parçası olmaya devam ederek, gelecek nesillere karşı sorumlulukla hareket eden bir firma olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

İlkleri hayata geçiriyor

Bu çalışma ile de Türkiye için ilk O- LCA analizini yaparak bir ilke daha imza atmış oldu. İş süreçlerinin tümünde inovasyonu ve Ar-Ge'yi önceliklendiren bir şirket olan AKG Gazbeton İşletmeleri, inovatif bakış açısıyla sadece gazbeton sektörü için değil yapı teknolojileri için de ürünler üretiyor.

Gazbeton sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alan AKG Gazbeton, 2005 yılı başında CE belgesi alan ilk duvar malzemesi üreticisi olarak Türkiye'de ve dünyada sürekli artan nitelikli yapı ihtiyacını, sunduğu yenilikçi ürünlerle karşılıyor.

Isı yalıtımlı, hafif, yanmaz, deprem güvenliğini sağlayan blok ve donatılı ürünler ile Minepor Isı Yalıtım Plağı üretimi yapan AKG Gazbeton İşletmeleri, Ar-Ge Merkezi ile üstlendiği ‘ilk' olma misyonunu yerine getiriyor. Ar-Ge Merkezi' nde birçok yenilikçi ürün geliştirip hayata geçiren AKG Gazbeton, sunduğu yenilikçi ürünlerle sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Sektöründe rekabet sınırlarını çizen önemli oyunculardan biri olan AKG Gazbeton, yaptığı Organizasyonel Yaşam Döngü Analizi ile, Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü'nün (UNEP) yayınladığı rehber dokümanda Türkiye sanayisini temsil eden tek firma oldu.

Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü (United Nations Environmental Programme, UNEP) ilkini 2015 yılında yayınladığı ve gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren firmalardan seçilen kuruluşların O-LCA çalışmalarından örnekler içeren uygulama rehber dokümanının bir yenisini, 2017 yılında gelişmekte olan ülkelerden seçtiği 12 kuruluşun O-LCA deneyimlerini içerecek şekilde yeniden yayınladı.

Bu rehber dokümanda, Türkiye sanayicilerini temsilen AKG Gazbeton yer alma hakkını kazandı.
Aralarında KOBİ'lerden çok uluslu kuruluşlara kadar çok farklı kurumların bulunduğu bu çalışmaya seçilen firmaların ortak özelliği ise sürdürülebilirlik alanında altyapı çalışmasını tamamlamış olmaları.

UNEP, ISO 14072 Kurumsal Yaşam Döngü Analizi (O-LCA) standardının kuruluşların sürdürülebilirlik altyapılarının güçlenmesi için önemli bir araç olduğu inancıyla, kullanımının yaygınlaştırılması için teşvik ediyor.

Organizasyonel Yaşam Döngü Analizi (O-LCA), üreticilerin ürünleri için hazırlanan Yaşam Döngü analizinden farklı olarak, tüm ilgili paydaşların çevresel performansını dikkate alarak oluşturulan ve organizasyonun bütününün verileriyle hazırlanan kapsamlı bir analiz olarak dikkat çekiyor.

AKG Gazbeton paydaşlarının çevresel sorumluluklarını dikkate alıyor

Ürünleri için yaşam döngüsü ve karbon ayak izi analizlerini yapan, çevre yönetim sistemi kurarak çevreye verdiği önemi bir yönetim prensibi haline getiren AKG Gazbeton, paydaşlarının çevresel sorumluluklarını da dikkate alarak tüm organizasyonun yaşam döngü analizini bu proje ile ortaya koyuyor.

AKG Gazbeton, içinde bulunduğu dünyadaki kurumsal vatandaşlık bilinci ve Türkiye'nin 2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluşturan Paris Anlaşması ile taahhüt yükümlülüğünün yerine getirilmesine katkı sağlayabilmek amacıyla, Organizasyonel Yaşam Döngü Analizini, Metsims kuruluşundan aldığı destekle tamamladı ve ilham vermesi için UNEP aracılığıyla tüm kuruluşların incelemesine açtı.

AKG Gazbeton, ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik projelerinin bir parçası olmaya devam ederek, gelecek nesillere karşı sorumlulukla hareket eden bir firma olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

İlkleri hayata geçiriyor

Bu çalışma ile de Türkiye için ilk O- LCA analizini yaparak bir ilke daha imza atmış oldu. İş süreçlerinin tümünde inovasyonu ve Ar-Ge'yi önceliklendiren bir şirket olan AKG Gazbeton İşletmeleri, inovatif bakış açısıyla sadece gazbeton sektörü için değil yapı teknolojileri için de ürünler üretiyor.

Gazbeton sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alan AKG Gazbeton, 2005 yılı başında CE belgesi alan ilk duvar malzemesi üreticisi olarak Türkiye'de ve dünyada sürekli artan nitelikli yapı ihtiyacını, sunduğu yenilikçi ürünlerle karşılıyor.

Isı yalıtımlı, hafif, yanmaz, deprem güvenliğini sağlayan blok ve donatılı ürünler ile Minepor Isı Yalıtım Plağı üretimi yapan AKG Gazbeton İşletmeleri, Ar-Ge Merkezi ile üstlendiği ‘ilk' olma misyonunu yerine getiriyor. Ar-Ge Merkezi' nde birçok yenilikçi ürün geliştirip hayata geçiren AKG Gazbeton, sunduğu yenilikçi ürünlerle sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.