Zorunlu deprem sigortası için depremi beklemeyin!

Zorunlu deprem sigortası için depremi beklemeyin!

Sigorta 02.03.2012 15:24

Van depremlerinin bu artışa etkisi büyük olurken Mayıs ayında meydana gelen Simav depremi de bölgesel bir sigortalılık artışını beraberinde getirdi

Türkiye genelinde sigortalı konut sayısında 2011 yılında yüzde 12,5 artış yaşandı. Van depremlerinin bu artışa etkisi büyük olurken Mayıs ayında meydana gelen Simav depremi de bölgesel bir sigortalılık artışını beraberinde getirdi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada “Deprem riski yüksek bir ülkede yaşıyoruz. Bu nedenle zorunlu deprem sigortası yaptırmak için deprem olmasını beklememeliyiz” dedi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada Türkiye topraklarının yüzde 96'sının, nüfusunun yüzde 98'inin aktif deprem kuşakları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak “Türkiye'de büyük depremlerin ardından sigortalılık oranlarında artış gözlemliyoruz. Ancak önemli olan, bu artışın sürekliliğini sağlamak ve felaketler olmadan önce sigorta yaptırmak. Deprem riski yüksek bir ülkede yaşıyoruz. Bu nedenle, almamız gereken diğer önlemlerin yanı sıra muhtemel maddi kayıplarımızı karşılamak için mutlaka zorunlu deprem sigortasını yaptırmalı ve sigorta yaptırmak için deprem olmasını beklememeliyiz” dedi.

Türkiye'de 2011 yılında can ve mal kaybıyla sonuçlanan üç büyük depremin meydana geldiğini belirten Yazıcı şunları ifade etti:

“Simav ve Van'da yaşanan hasar yapıcı depremler, bu doğal olayın hayatımızın değişmez bir gerçeği olduğunu hasarın ise tedbirsizlik nedeniyle büyüdüğünü bize bir kez daha üzücü bir şekilde hatırlattı. DASK olarak, Simav'da 19 Mayıs'ta meydana gelen ve artçı sarsıntılarla devam eden depremlerin yarattığı hasarlar için 853 sigortalıya toplam 9 milyon TL tazminat ödemesinde bulunduk. Van'daki tazminat ödemelerinin de büyük çoğunluğunu tamamladık, ihbarı geç yapılan veya ikinci depremle artan bazı hasarlar için ise çalışmalarımız devam ediyor. 2 Mart 2012 tarihi itibariyle toplam 7.725 hasar ihbarı aldık, 5.677 dosyanın işlemlerini tamamlayarak 4.785 kişiye 57 milyon TL hasar ödemesi yaptık. Tahminlerimiz nihai ödeme tutarının 80 milyon TL'yi bulacağı yönünde. Van'da deprem tarihinde %9 olan sigortalılık oranı daha yüksek olsaydı ödenen sigorta tazminatı da doğal olarak çok daha yüksek olacaktı.”

Depremler sigortalılık oranını artırıyor

Türkiye genelinde sigortalılık oranında 2011 yılında yüzde 12,5 artış yaşandı. Van depremlerinin bu artışa etkisi büyük olurken Mayıs ayında meydana gelen Simav depremi de bölgesel bir sigortalılık artışını beraberinde getirdi. Ayrıca Japonya'da meydana gelen ve basında oldukça geniş yer alan depremin de sigorta artışında belirgin bir etkisi oldu.

Simav'da sigortalı konut sayısında deprem sonrasında %232 artış olmuştur. Simav'ın bağlı olduğu Kütahya'da ise zorunlu deprem sigortalı konut oranı depremden sonra %14'ten %18'e yükseldi. Depremden önce Kütahya genelinde zorunlu deprem sigortası kapsamına giren 144 bine yakın konutun sadece 18 bininin poliçesi bulunurken bugün bu sayı 26 bine yaklaştı.

Van'da ise zorunlu deprem sigortalı konut sayısındaki artış çok daha fazla gerçekleşti. Depremden önce 7.318 olan sigortalı konut sayısı deprem sonrasında % 100 artarak 14.580'i aştı. Simav depremi daha çok bölgesel artışta etkili olurken, Van depremi ülke genelindeki sigortalı konut sayısında da %5'lik artış sağladı. Ülke genelinde toplam sigortalı konut sayısı 3 milyon 780 bine ulaştı.

Yazıcı, açıklamasını “Afetler nedeniyle oluşan ekonomik kayıplarımızın büyük kısmını gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sigortayla karşılamak istiyorsak zorunlu deprem sigortası sistemini sahiplenmeli ve çevremizdekileri de sigorta yaptırmaya teşvik etmeliyiz” diye tamamladı.

Birinci deprem bölgesinde, 100 metrekare betonarme bir konutun zorunlu deprem sigortası primi indirim olmadan yıllık ortalama 150 TL veya aylık ortalama 12,5 TL'dir. DASK, en az 8 daireyi kapsayan toplu başvurularda yüzde 20, poliçe yenilemelerinde yüzde 20 olmak üzere toplamda yüzde 40'a varan indirim ve kredi kartına taksit fırsatı sunuyor. Konut sahipleri zorunlu deprem sigortasını tüm sigorta acenteleri ve banka şubelerinden yaptırabiliyorlar. Ayrıca bazı şirketlerin Internet sitelerinden de bu sigortayı yaptırmak mümkün.

DASK ve zorunlu deprem sigortası nedir?

Zorunlu deprem sigortası uygulaması, 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen Marmara depreminin ardından hayata geçirildi. Zorunlu deprem sigortası, depremlerin meskenlerde yarattığı maddi zararları teminat altına alıyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ise 2000 yılında zorunlu deprem sigortası teminatı vermek üzere kuruldu. Kamu ve özel sektör işbirliği ile oluşturulan DASK, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Zorunlu deprem sigortası, Türkiye'deki 30 sigorta şirketine bağlı yaklaşık 16.000 yetkili acente ve sigorta acentesi banka şubeleri tarafından yapılıyor. Sigorta şirketleri zorunlu deprem sigortası yaparken aracılık görevini üstleniyor. Konutlar DASK tarafından teminat altına alınıp herhangi bir hasar durumunda tazminat DASK tarafından karşılanıyor.