toplantı

'Yapı malzemeleri sektörü, ihracat potansiyeline sahip'

Sektörden Haberler Emine Pile 29.09.2017
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Sektör Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Gelecek yıllarda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelere paralel olarak yapı malzemeleri sektörünün ülke ekonomisine katkısının çok daha ileri seviyelere ulaşma potansiyeli taşıdığı görülmektedir." dedi.

Elvan, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu'nun (YÜF) sektör toplantısında yaptığı konuşmada, 2005 yılından bu yana bir üst birlik olarak sektörün gelişmesi ve birlikte hareket için çaba gösteren, 90 bini aşkın istihdamıyla, yaklaşık 10 milyar dolarlık cirosuyla Türkiye'nin adeta imarı için ne gerekiyorsa üretmeye çalışan YÜF'e teşekkürlerini iletti.

Çimentocular, kireççiler, agregacılar, hazır betoncular, prefabrikçiler ve kimsayal katkıcıların Türkiye'de hükümetle birlikte gelişen imar ve bayındırlık faaliyetlerinin adeta lokomotifi olduğunu ifade eden Elvan, “Türkiye'nin ihtiyacı olan alt yapı yatırımlarının, özellikle ulaşım ve inşaat sektörünün ulusal anlamda kendine yeterlik noktasında gösterdiğiniz çabalar her türlü takdirin üstündedir. Gelişmekte olan ülkelerin artan alt ve üst yapı ihtiyacı, buna ilaveten gelişmiş ülkelerin eskimekte olan altyapılarını yenileme isteği, inşaat sektörünün küresel boyutta önemini artırmıştır. 2015 yılında yaklaşık 9 trilyon dolar olan küresel inşaat sektörü büyüklüğünün 2030 yılında 17,5 trilyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.” diye konuştu.

Elvan, dünya ve Türkiye ekonomisinin büyüme performansını anlatarak, şunları kaydetti:

“İnşaat sektörümüz kamu yatırımlarının da katkısıyla belli bir noktaya kadar ekonomimiz için sürekleyici noktaya gelmiştir. İnşaat sektörü özellikle devam eden yatırımlar aracılığıyla ekonomik canlanmaya hızlı ve etkili katkı sağlayabilmektedir. Sektör, bir yandan ana inşaat faaliyetleri aracılığıyla doğrudan, diğer yandan da girdi-çıktı bağlantısı bulunan sektörleri hareketlendirmesi bakımından dolaylı olarak ekonomimize önemli katkı vermektedir. Ülkemiz için oldukça önemli bir yere sahip olan yapı sektörünün etkileşim içinde bulunduğu sektörlerin başında yapı malzemeleri gelmektedir. Yapı malzemeleri sektörü, ülke için oluşturduğu istihdam ve katma değere ek olarak, önemli bir ihracat potansiyeline de sahiptir. Özellikle çimento ve alçı gibi ürünlerin ihracatında önemli bir konumda olan ülkemiz, uluslararası piyasalarda konumunu güçlendirerek yapı malzemesi ihracatını çok daha ileri seviyelere çıkarmayı hedeflemektedir.”

Bakan Elvan, son yıllarda uluslararası pazarlarda önemli bir seviyeye gelen yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörünün üstlendiği taahhütlerde yurt içinde üretilen yapı malzemelerinin kullanılmasının da yapı malzemesi ihracatına doğrudan katkı sağladığını anımsattı.

“Yapı malzemeleri sektörünün ileri seviyeye ulaşma potansiyeli var”

Elvan, yapı malzemeleri sektöründe büyük ölçüde yerli hammadde kullanıldığını belirterek, “Net ihracat fazlası veren sektör, ülkemize döviz girdisi sağlamaktadır. Özellikle çimento, hazır beton, kireç ve alçı sektörlerinde 2010-2016 yılları arasında toplam olarak 6 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirilmiştir. Buna karşın aynı dönemde bu malzemeler bazında ithalat toplamı 170 milyon dolar dolaylarındadır. Bu ciddi bir başarıdır.” dedi.

Gelecek yıllarda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelere paralel olarak yapı malzemeleri sektörünün ülke ekonomisine katkısının çok daha ileri seviyelere ulaşma potansiyeli taşıdığının görüldüğünü ifade eden Elvan, dünyada ve Türkiye'de kentleşmenin hızlanması, kentsel dönüşüm faaliyetleri, doğa dostu yeşil ve enerji verimli binalara olan talebin artması ve buna bağlı olarak bina stokunun ve alt yapının yenilenme ihtiyacı yapı ve yapı malzemeleri sektörlerinin büyümesini sağlayacak fırsatlar olarak öne çıktığını dile getirdi.

Elvan, Türk yapı malzemeleri sanayisinin bu fırsatlardan en iyi biçimde yararlanabilmesi ve rekabetçiliğini koruyabilmesi için dünyadaki yenilikçi gelişmelerin takip edilerek gerekli tedbirlerin zamanında alınmasının önem arz ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Yapı malzemeleri sanayisinin rekabet gücünün artırılması ve sektörün önündeki fırsatların değerlendirilmesine yönelik temel politika çerçevesi Onuncu Kalkınma Planında belirlenmiştir. Bu kapsamda, kentleşme ve kentsel dönüşümün imalat sanayii ile bütünleşik bir şekilde ele alınması ve akıllı bina, yapı malzemeleri, toplu taşıma araçları ile sinyalizasyon sistemleri gibi alanlarda üretim ve ihracat kapasitesinin artırılması öngörülmüştür. Ayrıca, Kalkınma Planının Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı'nda kentsel dönüşümde yerli ve yenilikçi üretimin teşvik edilmesi konusuna ayrı bir bileşen olarak yer verilmiştir.”

“Üçüncü çeyrekte yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz”

Bakan Elvan, hızla gelişen ekonomi ve dinamik nüfusa paralel olarak alt yapıları etkin ve verimli yatırımlarla geliştirdiklerini belirterek, “Yapılan bu yatırımların ihtiyaç duyduğu yapı malzemelerinin en uygun ve ekonomik şekilde temini gerek inşaat sektörünün rekabet gücünün artırılması gerekse bu ürünlerin yerli üretimi desteklemesi bakımından önem arz etmektedir.” dedi.

Bunun yanında, mevcut alternatif malzemelerin kullanımının da farklı ekonomik kriterlere göre değerlendirilerek Türkiye için en uygun çözümün bulunması gerektiğini ifade eden Elvan, “Siz sektör temsilcilerinden beklentimiz, kalite odaklı rekabet anlayışını benimsemeniz, küresel gelişmeleri ve eğilimleri yakından takip ederek devamlı bir Ar-Ge arayışı içerisinde olmanız, iş ölçeğinizi yenilikçi yaklaşımlarla büyüterek küresel rekabet gücünüzü artırmaya çalışmanız ve böylece ülke kalkınmasındaki rolünüzü güçlendirmenizdir.” diye konuştu.

Elvan, Türkiye ekonomisinin bu yıl beklentileri aşarak güçlü büyüme oranları ile yoluna devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,2, ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdüğünü, üçüncü çeyrekte de yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme beklediklerini kaydetti.

Büyümenin kalitesini artıracak ve istikrarı sağlayacak tedbirleri aldıklarını ve almaya da devam ettiklerini aktaran Elvan, sabit sermaye yatırımları içerisinde inşaat sektörünün önemli bir katkısının bulunduğunu, sektörün büyümeye katkısının süreceğine inandıklarını söyledi.

Elvan, Kalkınma Bakanlığı olarak 11. Kalkınma Planı çalışmalarına da başladıklarına işaret ederek, “Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları oluşturduk. Sektör temsilcileri olarak sizlerin de bu sürece önemli katkılar sunacağınızı düşünüyorum.” dedi.

Yol yapımında asfalt yerine betonun tercih edilmesi, bariyerlerde betonun kullanılması önerilerine değinen Bakan Elvan, “Ulaştırma Bakanlığım döneminde Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımıza beton yol kullanımını sorduğumda özellikle sıcaklık değişiminin çok fazla olduğunda betonun çatladığını ve ömrünün kısaldığını ifade etmişlerdi. Kamu kurum ve kuruluşlarımız en ekonomik ve uzun ömürlü olanı her zaman tercih eder. Demekki araştırma geliştirme anlamında bazı eksikliklerimiz olabilir. Beton yol konusunda kat edilmesi gereken mesafe olabilir. Bu noktada ilgili kuruluşlarımızla iş birliği halinde çalışmaların yürütülmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Ar-Ge'ye en fazla destek veren ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Elvan, üreticilerin bunları değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Elvan, Ar-Ge'ye daha çok yatırım yapılmasının önemini anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Çimento fabrikalarından çıkan ısının elektrik üretimi için kullanılma hususunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza aktaracağım. Çöplerin değerlendirilmesi konusunda bildiğim kadarıyla yasal bir engel yok. Bunu belediyelerle iş birliği halinde gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. Özellikle yapı ürünleri üreticileri olarak sizlerin Ar-Ge'ye daha çok kaynak ayırmalısınız. Bu alanda da önemli bir konumdasınız. Herhangi bir yasa teklif öneriniz varsa bizlere aktarabilirsiniz. STK'larımızın görüş ve düşüncelerine önem veriyoruz. Sahadaki sorunu en iyi bilen sizlersiniz. Ortaya çıkan sorunlar için atılması gereken adımlar varsa bunları ortaya koymanız önemli. Bu ülkeyi birlikte kalkındıracağız. Seni beni yok. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeterki ülkemiz, vatandaşlarımız için katkılar sunalım.”

Lütfi Elvan Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Sektör Toplantısı yüf türk yapı malzemeleri sektörü