rapor

İnşaatta yaşan olumsuzluklar hazır beton sektörünü etkiliyor

Sektörden Haberler Emine Pile 07.07.2017
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), hazır beton sektörünü bilimsel olarak analiz eden "Hazır Beton Sektör Raporu"nu açıkladı.
THBB'den yapılan açıklamada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi, TÜİK ve Merkez Bankası verileri ışığında hazırlanan raporun, sektörün beklenen gelişimini, büyüme performansını, fiyat, rekabetçilik ve etki analizlerini içerdiği bildirildi.

Raporun, deprem kuşağındaki Türkiye için ilk defa iktisadi olarak "hazır beton sektörü kalite denetim sisteminin" önemini ortaya çıkardığı belirtildi.

Raporda, hazır beton sektörünün 2009 finansal krizinin etkilerini, üretim miktarı olarak değerlendirildiğinde 2014'te aşmayı başardığına işaret edilerek, girişim başına düşen üretim miktarı olarak ele alındığında sektörde dengeli bir büyüme trendinden bahsetmenin mümkün olmadığı, sektörün yükseliş trendini 2 yıldan fazla devam ettiremediği, bu durumun üreticiler açısından önemli bir sorun teşkil ettiği kaydedildi.

İnşaatta yaşanan olumsuz gelişmelerin hazır beton sektörünü daha derinden etkilediği ve hazır beton sektöründeki dalgalanmaların inşaata kıyasla daha derin olduğu belirtilen raporda, sektördeki volatilitenin yüksek olmasının da üretici firmaların projeksiyon yapmalarına engel olduğu vurgulandı. 

Raporda, 2010 sonrası dönemde üretim miktarının ciddi bir artış göstermesine karşın fiyat düzeyinin oldukça sınırlı bir yükseliş kaydettiği, piyasada faaliyet gösteren girişim sayısının artmasına bağlı olarak sektördeki rekabetin artmasının bu sınırlı artışın sebeplerinden biri olarak gösterildiği kaydedildi. 

Raporda, "Yapılan analizler, 2018'de hazır beton sektörünün her yıl yaklaşık yüzde 10'luk bir büyüme sergileyerek 20 milyar liralık bir ciro rakamının üzerine çıkması gerektiğini gösterdi. Rapor, 2006-2014 yıllarının tamamında hazır beton sektörünün karlılığının, imalat sanayi ortalamasının bir hayli altında olduğunu da gösterdi." ifadelerine yer verildi.

"Yoğun fiyat rekabeti, konut sektörüne de zarar verir"

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, rapora ilişkin değerlendirmesinde, hazır beton sektörünün 109 milyon metreküplük üretim ve 16 milyar liranın üstündeki gelir hacmiyle inşaat sektörünün en önemli parçası olduğunu vurguladı. 

Işık, Türkiye'nin beton üretiminde 2009'dan bu yana Avrupa'nın lideri, Çin ve ABD'nin ardından dünyanın üçüncü en büyük hazır beton üreticisi olduğunu belirterek, sektörün, 38 bini aşan istihdam hacmiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını kaydetti. 

Işık, raporda sektörde yaşanan rekabetin boyutunun karşılaştırmalı analizinin yapıldığını, hazır beton, inşaat, imalat ve çimento sektörlerindeki rekabet düzeylerinin karşılaştırıldığını ve 4 sektör arasından rekabetçilik derecesi en yüksek olan sektörün hazır beton olduğunu bildirdi.

Fiyata duyarlı bir talebin olduğu ve aynı zamanda göreli rekabet düzeyinin yüksek olduğu hazır beton sektöründe üreticilerin fiyatı düşürmek suretiyle rekabet etmelerinin, ürün farklılaştırmasının oldukça sınırlı olduğu sektörde üreticilerin kaliteden ödün vermelerine neden olacağını belirten Işık, şunları kaydetti: 

"İnşaat ve imalat ortalamasının üzerinde bir rekabet seviyesi, hazır beton gibi yapı güvenliği açısından kritik bir üründe olumsuz sonuçları beraberinde getirecektir. Türkiye gibi deprem kuşağı üzerinde yer alan bir ülkede hazır beton sektöründeki rekabetin fiyat odaklı olduğu kadar kalite odaklı da gitmesi gerekmektedir. Sektördeki fiyat rekabetinin, kaliteden ödün vermeyen firmalar aleyhine işlememesi için kalite denetiminin tüm hazır beton üreticilerini kapsayacak şekilde uygulanması gerekmektedir. Aksi durumda fiyata duyarlı hazır beton sektöründeki yoğun fiyat rekabeti yalnızca sektöre değil, konut sektörüne ve dolayısıyla tüm tüketicilere zarar verir hale gelecektir. Söz konusu piyasa başarısızlığının engellenmesi ve aynı zamanda piyasada sağlıklı bir rekabet ortamının tesis edilmesi için kalite denetim sisteminin tüm hazır beton üreticilerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir."

inşaat sektörü thbb hazır beton birliği Hazır Beton Sektör Raporu