ato toplantı

Gayrimenkul sektörü temsilcileri ATO’da buluştu

Sektörden Haberler 11.01.2019 14:09

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, gayrimenkul sektörü temsilcileri ile ATO Congresium Hizmet Binası’nda bir araya geldi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, gayrimenkul sektörü temsilcileri ve Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu çatısı altına bulunan Türkiye'nin çeşitli yerlerinden emlak odaları başkanları ile ATO Congresium Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Gayrimenkul sektörünün gündeminde yer alan konu ve sorunların ele alındığı toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, inşaat ve gayrimenkul sektörünün Ankara'da önemli bir ekonomik büyüklüğü oluşturduğunu belirterek, bu sektörlerle ilgili komitelerin de sektörel gelişmeleri yakından takip ederek çözüm önerileri ürettiğini söyledi. İnşaat sektörünün Gayri Safi Milli Hâsıla içindeki payının yüzde 7-8 seviyesinde olduğunu belirten Baran, etkilediği sektörlerde payının yüzde 25-30 seviyesine çıktığını söyledi. 2018 yılının üçüncü çeyreğinde inşaat sektörünün 5,3 oranında küçüldüğünü hatırlatan Baran, gayrimenkul alımlarında KDV ve harç indiriminin sektörde hareketlenme oluşturduğunu ve Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla verilerinin dördüncü çeyrekte de büyüme olarak açıklanmasını beklediklerini ifade etti. 

Taşınmaz ticaretinin ele alındığı toplantıda, gayrimenkullerin gerçek değeri üzerinden satılmasına ilişkin bir düzenlemenin gündemde olduğu belirtilerek, düzenlemeden etkilenecek üyeler için yapılabilecek hazırlıklar üzerinde duruldu. Gayrimenkullerin gerçek değerinden satışına başlandığında hâlihazırda tapudaki değerlerin çok düşük ve gerçek değerle aradaki farkın çok büyük olacağına dikkat çekilen toplantıda, ilk satışların vergiden muaf tutulması gündeme geldi. 

Satışların taşınmazın gerçek değeriyle gerçekleşmesi durumunda tapu harçlarının da çok yüksek tutara ulaşacağı ifade edilen toplantıda, bu durumda tapu harçlarında da indirim yapılmasının gerekli olacağı dile getirildi. Konut satışlarında 31 Mart tarihine kadar geçerli olan KDV ve harç indiriminin kalıcı hale getirilmesinin de ele alındığı toplantıda, gerçek bedelli konut satışlarında değer tespiti konusunda sorumlu emlak danışmanlarının yetkilendirilmesi de konuşuldu. Toplantıda ayrıca sorumlu emlak danışmanları için sorunlu hale getirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi konusu ele alındı. 

Toplantıya ATO Meclis Üyeleri Erdoğan Yıldırım, Hacı Ali Taylan ile çeşitli illerden gelen emlak odaları başkanları katıldı.