gayrimenkul satışı

Gayrimenkul satışında vergisel sorumluluklar neler?

Sektörden Haberler Emine Pile 16.02.2017
Avukat Hüseyin Kılıç, gayrimenkullerin elden çıkarılması durumunda Vergi Usul Kanunu'ndan doğan yükümlülükleri Emlaktasondakika'ya açıkladı.
Süperstar Ajda Pekkan'ın 30 milyon liraya satışa çıkardığı Bahçeköy'deki villasından elde ettiği gelir için vergi ödeyip ödeyemeyeceği konusu akıllara yeni bir konuyu getirdi. O da alış tarihinden tam 5 yıl sonra satılan taşınmazlar için vergi ödenipi ödenmediği... 

Emlaktasondakika.com olarak görüştüğümüz Avukat Hüseyin Kılıç, gayrimenkullerin elden çıkarılması durumunda Vergi Usul Kanunu'ndan doğan yükümlülükler ile ilgili bilgiler verdi. 

Gayrimenkul alım-satımı sırasında vergilendirme ile ilgili hak ve ödevlerin değerlendirilmesi açısından öncelikle dikkat edilmesi gereken husus gayrimenkulün elde ediliş tarihi ve bir bedel karşılığı elde edilip edilmediğidir.

Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl (5) içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak gelir vergisine tabidir. 

Buna göre mevzuatta belirtilen mal ve hakların beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancıdır.

Ancak; bedelsiz olarak veya veraset yoluyla edinilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ile gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıldan fazla bir süre elde tutulduktan sonra elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergilendirilmeyecektir.

Gayrimenkul alım satım işinin devamlı yapılması durumunda elde edilen gelir değer artış kazancı olarak değil ticari kazanç olarak vergilendirilecektir.

Gayrimenkul Alım-Satımında KDV Bakımından ise;

İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin satışı katma değer vergisinden istisnadır. Ancak iktisadi işletmelerin aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkullerin satışı katma değer vergisine tabidir. 

Ancak, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan gayrimenkullerin satışı katma değer vergisinden istisnadır. Gayrimenkul ticareti ile uğraşan kurumların bu istisnayı uygulaması için, söz konusu gayrimenkulleri aktiflerinde ticaretini yapmak amacıyla tutmamaları gerekir.

Beş yıldan önce taşınmazın satılması durumunda elde edilen kazanç için eğer alış ve satış tarihleri arasındaki sürede ÜFE endeksindeki oran %10 veya üzerinde bir oran ise enflasyondan arındırılmalı ve 11.00-TL tutarında bedel düşülerek vergi hesaplaması yapılması gerekir.

Bu kapsamda Vergi oranı; kazanç oranına göre, yüzde 15 ila yüzde 35 oranları aralığında değişim göstermektedir.

Emine Pile/Emlaktasondakika.com

gayrimenkul satışı gayrimenkul alım satımı