Yedi Mavi / Gül Yapı - Kalkavan Yapı - Hasan Sever İnşaat

Gül Yapı - Kalkavan Yapı - Hasan Sever İnşaat firmasının Yedi Mavi projesi hakkında bilgi almak ve size özel fırsatları kaçırmamak için bilgi talep edin!

Kişisel Veri Koruma sözleşmesini kabul ediyorum.
Yedi Mavi imar planı

Yedi Mavi projesinin imar planı yeniden askıya çıktı

Konut Projeleri Emine Pile 24.12.2015
Kalkavan Yapı-Hasan Sever İnşaat-Gül Yapı işbirliğinde Zeytinburnu Kazlıçeşme’de hayata geçirilen Yedi Mavi projesinin imar planı askıya çıktı.
Zeytinburnu'nda TOBB arazisi üzerinde, konumuyla dikkat çeken, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattı'na, Onaltı Dokuz, Ottomare gibi projelere komşu olan Yedi Mavi'nin proje alanının planına gelen itirazlar üzerine, bugün yeniden askıya çıkarıldı.

Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 774 ada 61 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 17 Eylül-16 Ekim 2014 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştı.

1/1000 Ölçekli Halihazır Durumu

Askı süresi içerisinde gelen itirazların değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınan hususlara istinaden, kıyı kenar çizgisi aktarım onayı bulunan güncel halihazır haritalar üzerine çizilerek müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, 22 Kasım 2015 tarihinde Bakanlık tarafından onaylandı.

24 Aralık 2015 günü itibari ile 30 gün boyunca askıda kalacak olan imar planı 22 Ocak 2016 gününe kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıda kalacak. 

1/1000 Ölçekli Plan Durumu

PLAN NOTLARI ŞU ŞEKİLDE: 

 • Plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan 774 Ada 61 parsel, “Ticaret - Turizm - Konut Alanı'”, “Sağlık Tesisi Alanı”, “Aile Sağlığı Merkezi”, "İSKİ Hizmet Alanı" ve 'Yol Alanı'dır.
 • Ticaret - Turizm - Konut Alanı'nda Toplam İnşaat Alanının en az %50'si Ticaret - Turizm Alanı kullanımında olacaktır.
 • Planda gösterilen teknik ve sosyal donatı alanları dışında, Konut olarak kullanılan alanda yaşayacak nüfusun ihtiyacı olan teknik ve sosyal donatı alanları, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerin de belirtilen standartlar çerçevesinde kendi parseli içinde karşılanacaktır.
 • Sağlık Tesisi Alanı ve Aile Sağlığı Merkezi kamuya bedelsiz terk edilmeden uygulamaya geçilemez.
 • Emsal: 2,20, Deniz seviyesinden itibaren Hmax:70 metredir.
 • Ticaret - Turizm - Konut Alanında; her tür turizm tesisleri ve konaklama merkezleri, otel, motel, apart vb. yapılar, iş merkezi, konut (rezidans), ofis, büro, alışveriş merkezleri, toptan ve perakende ticaret, eğlence merkezi, çarşı, çok katlı mağaza, lokantalar, restoran, ticaret birimleri, otopark, spor, eğlence, dinlenme, kapalı ayrı balo - konferans, sergi salonları. Özel Sosyal ve Kültürel (sinema, tiyatro, müze, kütüphane vb. ) tesisler, yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yer alabilir.
 • Sağlık Tesisi Alanında yapılanma şartları; E:1,00 ve Yençok:10,50 m'dir.
 • Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılanma şartları; E:1,00 ve Yençok:10,50 m'dir.
 • Parsel sınırları içerisinde tabi zemin altında kalmak şartıyla parsel bütününde zemin altı otoparklar yapılabilir.
 • Otopark ihtiyacı, her bağımsız birim için bir araçlık otoparktan az olmamak üzere, parsel bünyesinde sağlanacaktır.
 • Avrupa Yakası Mikrobölgeleme Projesinde belirtilen hususlara uyulması zorunludur. Parsel bazında Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu onaylanmadan ve Zemin Etüd'ü yapılmadan uygulamaya geçilemez.
 • İlgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınmak suretiyle yeri vaziyet planında belirtilmek suretiyle alanda heliport alanı yapılabilir.
 • Planlama alanının güney cephesindeki çekme mesafelerinin tespitinde alandaki kısmi yapılaşma durumu göz önünde bulundurularak, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümlerince belirlenecek sahil şeridine uyulması zorunludur.
 • Açıklanmayan hususlarda mer'i imar planı hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU!

KAZLIÇEŞME ASKIYA ÇIKMA TUTANAĞI!

Emlaktasondakika.com/Emine Pile

Yedi Mavi imar planı Yedi Mavi projesi