togo_kuleleri_son_durum_iptal
Haberler / Konut Projeleri / TOGO Kuleleri kararında son durum! Yıkılacak mı?

TOGO Kuleleri kararında son durum! Yıkılacak mı?

Konut Projeleri 13.02.2021 10:34

Danıştay 6. Dairesi, TOGO Kuleleri inşaatının bulunduğu parseldeki imar değişikliğinin iptaline ilişkin kararı onadı.

Danıştay 6. Dairesi, TOGO Kuleleri inşaatının bulunduğu parseldeki imar değişikliğinin iptaline ilişkin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesince verilen kararı onadı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 15 Temmuz 2016'da, Çankaya Karakusunlar Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerini onaylayarak, söz konusu parselde inşaat emsalinin yükseltilmesi yönünde karar almıştı.

Emsalin yükseltilmesine karşı Mimarlar Odasınca açılan dava sonucu Ankara 17. İdare Mahkemesi, emsal artışını şehircilik plan ve esaslarına aykırı olduğu gerekçesiyle 6 Nisan 2018'de iptal etmiş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi de yerel mahkeme tarafından verilen iptal kararını hukuka uygun bulup, istinaf talebini reddetmişti.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi kararında, dava konusu imar planı değişikliğinde şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı yönlerinden hukuka uygunluk görülmediği belirtilmişti.

Dosyaya bakan Danıştay 6. Dairesi, TOGO Kuleleri inşaatının bulunduğu parseldeki imar değişikliğine ilişkin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesince verilen iptal kararını onadı. 

Danıştay kararında, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin kararı ve dayandığı gerekçelerin hukuka ve usule uygun olduğu ve bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığı bildirildi.

AA