kentsel dönüşümde yerli ürünler

Yerli ürüne kentsel dönüşüm dopingi!

Kentsel dönüşüm Zeynep Karabağ 08.04.2015
İnşaat sektörüne büyük bir ivme kazandıran kentsel dönüşümde yerli ürünlerin teşvik için Hükümet çalışma başlatmaya hazırlanıyor.
ESD ANKARA- Geçtiğimiz günlerde Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan ‘Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı Eylem Planı'nın ayrıntıları netleşmeye başladı. 

Programda kentsel dönüşüme ilişkin olarak hükümetin 4 yıllık yol haritası yer alıyor. 

Buna göre kentsel dönüşümde yerli ve yenilikçi ürünlerin kullanılması sağlanacak.

Belirli oranda yerli üreticiler tarafından üretilen veya geliştirilen yenilikçi ve çevreye duyarlı malzeme ve yapım tekniklerinin kentsel dönüşüm kapsamında kullanımı teşvik edilecek.

Kentsel dönüşümde çevre etiketini haiz ürünlerin kullanılması için ilave faiz desteği çerçevesinde bir mali destek mekanizması kurulacak.

ÇED Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ulusal çevre etiketinin yerli üreticiyi avantajlı kılması için gerekli ortam sağlanacak.

DÖNÜŞÜM YEŞİL OLACAK

Eylem planına göre kentsel dönüşümde yeşil bina ve yerleşme uygulamalarını teşvik etmek amacıyla farkındalık ve destek mekanizmaları da oluşturulacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sürdürülebilir yapılar ve yerleşmeler için ayrı ayrı düzenlemeler ve belgelendirme altyapılarının kurdurulmasını sağlayacak. 

Bu doğrultuda gönüllü girişimler sonucu belgelenen dönüşüm alanlarının ve bina uygulamalarının teşvik edilmesi için başta 6306 sayılı Kanun çerçevesinde verilecek faiz destekleri olmak üzere mali ve imara ilişkin destek mekanizmaları geliştirilecek.

SOSYAL BÜTÜNLEŞME SAĞLANACAK

Kentsel dönüşüm alanlarında sosyal bütünleşmenin sağlanması için çalışmalar yapılacak.

Dönüşüm alanlarında sosyal ve kültürel merkezler kurulacak. Bu merkezler aracılığı ile gerçekleştirilecek sosyal programlarla sosyal bütünleşme sağlanacak.

Ayrıca Kentsel Dönüşüm Alanları Strateji Belgesi hazırlanacak ve uygulamaların strateji belgesine uygun olarak ilerlemesinin sağlanması için mevzuat çalışmaları yürütülecek.

kentsel dönüşümde yerli ürünler