çarpık kentleşme örneği

Yanlış kurgulu şehirler yeni dönüşümler gerektirir

Kentsel dönüşüm Hüseyin Belibağlı 05.09.2015
Şehir Plancısı ve İmpo İmar YKB Hüseyin Oflaz, şehirlerin kurgusunun yanlış olduğunu ileri sürdü.
İstanbul'daki şehirleşme, kentsel dönüşüm ve toplu ulaşım politikaları başta olmak üzere birçok konuda düşüncelerini açıklayan Şehir Plancısı ve İmpo İmar YKB Hüseyin Oflaz, şehirlerin kurgusunun yanlış olduğunu dile getirdi. 

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki kentlerin önce inşa edip sonra planlamasının yapıldığını belirten Oflaz, “Böyle yaptığımızda kaosun temelini atmış oluyoruz zaten. İstanbul gibi büyük metropol ve şehirlerde durumun bu hale gelmesinde en büyük neden kaçak yapılaşmadır. İmar afları ile kaçak yapılaşan kentler yasal hale getirilmiştir. Trafik, sosyal donatı alanları, ticari alanlar, meskun mahaller ve teknik altyapılar yetersiz kalıyor” dedi.

Sosyal adalet zedeleniyor

Bu tür bir yapılaşmanın insanlar arasındaki sosyal adaleti zedelediğine dikkat çeken Oflaz, “Nasılsa af çıkar diye insanlar kaçak yapılaşmaya devam ediyorlar. Gemisini kurtaran kaptan oluyor. Ama yollara, parklara ve diğer yaşamsal faaliyetlere yer kalmadığında facianın resmi tamamlanıyor. O bölgedeki insanlar da sağlıksız yapılaşmanın kurbanı oluyor” diye konuştu.  

“Bu günün problemi geçmişten geliyor” diyen Oflaz, “Kaçak yapılaşma artık yok ama geçmişten gelen birikimleri var. Seçimlerde kaçak katlara göz yumulmuş. Sonra bunlara alt yapı götürülmüş. Altında yatan siyasi belirsizlikler, yanlış politikalar ve beklentiler kentleri bu hale getirmiş. Neticede bunlar yanlış kent politikaların meyveleri” dedi.

Trafik farklı, ulaşım farklı sorundur

Trafik ve ulaşım konularına kavramsal bir farklılık getiren Oflaz, bunların birbirinden ayrışması gerektiğini savundu. Plansız büyüyen şehirlerin sorunlarına bütüncül yaklaşımlar sergilenmesi gerektiğini ifade eden Oflaz, bu açıdan kentsel dönüşümlerin planlı, programlı ve geleceğini yönetecek şekilde organize edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sadece trafik değil, ulaşım sorunu da var

Özellikle İstanbul gibi dünya metropollerinde her zaman bir trafik sorunu olduğunun altını çizen Oflaz, “Dünyanın her yerinde özel arabası ile bir yere gitmek isteyenler trafiğe katlanır fakat diğerlerinin ulaşımları için alternatif toplu ulaşım ağları olmalı. Konut, çalışma ve sosyal donatı alanlarının yerleri yanlış seçiliyor. İnsanlar bunların her birisi için zaman, enerji ve para tüketiyor. Her birisi için onlarca km yol gidiliyor. Doğal olarak İstanbul 7/24 kilitleniyor ve bir yerden bir yere ulaşılamıyor” dedi.

Bunu hep yaşamamız mı gerekiyor? 

Çözümün devlet kademesinden gelmesi gerektiğine işaret eden Oflaz, “Bu sadece İBB'nin yapacağı bir şey değil. Bakanlıklar nezdinde devletin sahiplenmesi gerekiyor. İstanbul'da Marmaray, Avrasya, 3. Köprü, 3. Havalimanı ve diğerleri yerel yönetimlerin üstesinden gelemeyeceği kadar komplike sorumluluklar” şeklinde konuştu. 

Bu tür yatırımları sadece o kentte yaşayanların değil, herkesin kullandığını söyleyen Oflaz, “İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlere yapılan devası bütçeli projeleri herkes kullanıyor. Onlar tüm milletin malı. Ayrıca büyük kentlerde yapılanlar yatırımlarını çok daha kısa sürede ödüyorlar” şeklinde konuşarak sözlerini noktaladı.

Hüseyin Belibağlı/Emlaktasondakika.com

Şehir Plancısı İmpo İmar Hüseyin Oflaz